26 titles:

Netscape 4 does not display this page right. Click here to go to the page's content.

Emphasized in this list: A Leaf from Heaven.

No.TitleGenreDate Language
631 Nøkken [Danish] Drama 23 February 1853 Danish
114 The Last Pearl Fairy tale February 1853 English
115 A Leaf from Heaven Fairy tale February 1853 English
319 A Poet's Day Dreams Fairy tale collection February 1853 English
2056 Ved Efterslægtselskabets stiftelsesfest 1 (Foruden hjemmet i de unge år) [Danish] Poems 4 March 1853 Danish
2057 Ved Efterslægtselskabets stiftelsesfest 2 (I Gud vi fødtes, og i ham vi bliver) [Danish] Poems 4 March 1853 Danish
2058 Ved Efterslægtselskabets stiftelsesfest 3 (En del af Gud er i os lagt) [Danish] Poems 4 March 1853 Danish
2059 Ved Efterslægtselskabets stiftelsesfest 4. (O, lad os mindes på vor sti) [Danish] Poems 4 March 1853 Danish
2060 Til fru Johanne Louise Heiberg (Rul op, rul op du tæppe som) [Danish] Poems 30 March 1853 Danish
2061 Balletpersonalets hilsen til fru J. L. Heiberg (Velkommen i sin hal dig byder) [Danish] Poems 5 April 1853 Danish
2062 Admiral Zahrtmann (Brus, orgeltoner, gennem kirken) [Danish] Poems 23 April 1853 Danish
2063 Til hendes Majestæt enkedronning Caroline Amalie (Ved Lyngby, nær ved sø og sivgroet mose) [Danish] Poems 18 May 1853 Danish
2064 Sange ved Det kongelige Opfostringshus’s hundredårige fest (Det er så godt at mødes) [Danish] Poems 29 June 1853 Danish
2065 Sang ved fru Malle Drewsens fødselsfest på Silkeborg (Om Jylland mange det kun ved) [Danish] Poems 5 August 1853 Danish
2066 Salme (Som bladet der fra træet falder) [Danish] Poems 11 September 1853 Danish
2067 Sang til de Nygifte. October 1853. Trykt hos J. D. Qvist. (Fornylig var der en Spørgen om). [Danish] Poems October 1853 Danish
2068 Sang ved Femogtyveaars Festen for Studenter fra 1828. October 1853. IV. Kjøbenhavn. Trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri. (Saa er vi sammen da igjen ved Bordet). [Danish] Poems October 1853 Danish
1003 Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Første Bind [Danish] Collected and miscellaneous writings 7 November 1853 Danish
1004 Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Andet Bind [Danish] Collected and miscellaneous writings 7 November 1853 Danish
116 Two Maidens Fairy tale November 1853 Danish
713 Silkeborg [Danish] Travelogue November 1853 Danish
905 Jens Adolph Jerichau og Elisabeth Jerichau, født Baumann [Danish] Biography November 1853 Danish
2069 Silkeborg (Hvor klostret stod ved søens siv) [Danish] Poems November 1853 Danish
2070 Ved kransens hejsning på Grandjeans nye gård (Fra gammel tid en gård her stod) [Danish] Poems 22 December 1853 Danish
1005 Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tredie Bind [Danish] Collected and miscellaneous writings 31 December 1853 Danish
1006 Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Fjerde Bind [Danish] Collected and miscellaneous writings 31 December 1853 Danish
Google

Der skete en fejl i scriptet! fejl: mysqli_close() expects parameter 1 to be mysqli, string given type: 2, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/global/andersenConnect.php, ln: 21