26 titles:

Netscape 4 does not display this page right. Click here to go to the page's content.

Emphasized in this list: Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Første Hefte. 1838. [Danish].

No.TitleGenreDate Language
1847 Madame K. M. Iversen i Odense (En sjælden kvinde var du, mild og klog) [Danish] Poems 8 January 1838 Danish
1848 Til Frederik den Sjette (Vor tid er åndens dage) [Danish] Poems 1 February 1838 Danish
1849 Epiloger I (Jeg ved om farverne, de er skønne) [Danish] Poems 11 February 1838 Danish
1850 Fru Lindegaard (Jeg ved et sted midt på den fynske ø) [Danish] Poems 13 February 1838 Danish
1851 Videnskabernes skål (Vor jord er delt i stater) [Danish] Poems 15 February 1838 Danish
1852 Den ubekendtes mesterværk (Langs klostermuren vokste slyngplanter og geranier) [Danish] Poems 4 March 1838 Danish
1853 †Ved Christian Ryders Grav, af L. (Jeg saae Dig nys, da var Du karsk og glad). [Danish] Poems 10 April 1838 Danish
18 The Galoshes of Fortune Fairy tale 19 May 1838 Danish
612 En rigtig Soldat [Danish] Drama 19 May 1838 Danish
1002 Tre Digtninger [Danish] Collected and miscellaneous writings 19 May 1838 Danish
1856 Stemninger II (Du stærke død, din tavshed vækker gru) [Danish] Poems 19 May 1838 Danish
1857 "Det har Zombien gjort" (Har du hørt om tryllelandet) [Danish] Poems 19 May 1838 Danish
1858 Digteren Adalbert von Chamisso (Så har jeg mistet dig, du ejegode) [Danish] Poems 28 August 1838 Danish
19 The Daisy Fairy tale 2 October 1838 Danish
20 The Steadfast Tin Soldier Fairy tale 2 October 1838 Danish
21 The Wild Swans Fairy tale 2 October 1838 Danish
304 Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Første Hefte. 1838. [Danish] Fairy tale collection 2 October 1838 Danish
1859 Jason og Aleksandertoget (Thorvaldsen I (Man bygged' et skib, det hele skrog) [Danish] Poems 7 October 1838 Danish
1860 Thorvaldsen II Til Thorvaldsen (Oktober bliver man student) [Danish] Poems 13 October 1838 Danish
1861 Til Etatsraad Hornemann fra Studenterforeningen den 20. October 1838. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Her i Dit Hjem, her i Din stille Have). [Danish] Poems 20 October 1838 Danish
1862 Sang (1) ved Det søsterlige Velgørenhedselskabs forsamling i anledning af Marie Sophie Frederikkes fødselsdag [Danish] Poems 28 October 1838 Danish
2916 Sange ved det Søsterlige Velgjørenheds Selskabs høitidelige Forsamling i Anledning af Hendes Majestæt Dronning Maria Sophia Frederikas høie Fødselsdag den 28de October 1838 [Danish] Separate publication 28 October 1838 Danish
1864 Maleren Fritz Petzholdt (Han fik en kunstners sjæl, som få den fik) [Danish] Poems 29 November 1838 Danish
1854 Lille Mimi. (Du søde Barn, Du kjender mig jo alt). [Danish] Poems 1838 Danish
1855 Julekantate i Garnisonskirken (På sorgens hav jeg øjner arken) [Danish] Poems 1838 Danish
1863 Sang (2) ved Det søsterlige Velgørenhedselskabs forsamling i anledning af Marie Sophie Frederikkes fødselsdag [Danish] Poems 1838 Danish
Google

Der skete en fejl i scriptet! fejl: mysqli_close() expects parameter 1 to be mysqli, string given type: 2, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/global/andersenConnect.php, ln: 21