Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1839

Billedbog uden Billeder

1839: Billedbog uden Billeder


15. juni

Den Usynlige paa Sprogø opføres på Det kgl. Teater. Opført i alt 22 gange i HCAs tid.

22. juni

Rejse til Skåne. Tager over Malmø til godset Hyby, hvor han besøger friherre Carl Gustaf Wrangel von Brehmer fra d. 23. til d. 29., dog med besøg en række andre steder: d. 23. er han til midsommerfest på Heckeberga, d. 24. på besøg hos baron Julius Coyet på Torup, hvor HCA møder komtesserne Lovisa og Matilda Bark og forelsker sig lidt; d. 25. hos komtesserne Barks onkel grev Corfitz Beck-Friis på Börringe, d. 27. i Lund, hvor HCA ser domkirken og universitetet og besøger den unge grev Bark, d. 28. besøg hos grev Tage Kjell Thott på Skabersjö.

1. juli

Hjemme i København igen.

9. juli

Sommerrejse til Sorø og videre herfra til Odense (d. 13.) og de fynske godser Lykkesholm og Glorup.
Om Sorø skriver HCA 11. juli til Henriette Collin:

"Sorø forekommer mig som en Flaske, Porten er Flaske Halsens Aabning, der maa man igjennem ogsaa ned til Bunds, hu hvor her er indesluttet og trist! Søen ligger saa dorsk og søvnig, som om den ogsaa kjedede sig ved at være her, Sumpen stinker, alle de nye Anlæg ere byggede paa Hængedynd og Træerne see raadne ud - dog Menneskene ere høist elskværdige, jeg har kun været her i to Dage og hver Dag ude i stort Selskab, igaar var jeg til Middag ved Bibelselskabet, hvor Bibelens Skaal blev drukket og vi fik god Mad og De veed jeg er 'en Mand af Smag'.

1. august

Hjemme i København igen.

15. - 29. august

Besøg på Nysø, hvor også Henriette Wulff er.

19. oktober

Udkommer Eventyr fortalte for Børn. Ny Samling. Andet Hefte ("Paradisets Have", "Den flyvende Kuffert" og "Storkene"). 2. oplag 1847.

Sidst på året

Udkommer den første samling af HCA-eventyr på tysk: Märchen und Erzählungen für Kinder von H.C. Andersen. Aus dem Dän. übersetzt von Major von Jenssen, med årstallet 1840. Forlaget Vieweg und Sohn i Braunschweig. Der kendes kun få og ikke særlig positive anmeldelser af bogen. Ved et nyt oplag med årstallet 1840 er de få registrerede anmeldelser mere positive. De oversatte tekster er: "Das Feuerzeug", "Der Reisegefährte", "Die Prinzessin auf Erbsen", "Ellise", "Die Blumen der kleinen Ida", "Der kleine Klaus und der grosse Klaus", "Der böse Knabe", "Des Kaisers neue Kleider", "Das kleine Meerweib" og digtet "Zombi hat's gemacht".

3. december

Premièren på Mulatten aflyses på grund af Fr. VIs død.

20. december

Billedbog uden Billeder udkommer (indeholder de første 20 aftener).

31. december

Udkommer 3. oplag af Fodreise.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1836 – 1844 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. II af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)