Denne funktion gør det muligt at vælge titler til oversættelse ved at taste deres nummer (VID) fra værkregistret ind.

Skriv et eller flere numre i feltet "Værknummer". Skrives der flere, skal de adskilles af kommaer og/eller mellemrum.