Denne funktion er rettet mod brugere, der kender eventyrenes "eventyrkode", som Svend Juel Møller bruger til at identificere eventyrene i bindene af Bidrag til H.C. Andersens Bibliografi, Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk Afdelings publikationer, København.

Skriv en eller flere eventyrkoder i feltet "Eventyrkode". Skrives der flere, skal de adskilles af kommaer og/eller mellemrum. Koderne skrives som nummeret alene, altså for eksempel "21", eller, for tillægseventyrenes vedkommende, som de to pågældende bogstaver, for eksempel "TA".