Års-index til Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1805 Fødsel og baggrund 1844 Weimar og Dresden
1806 Forældrene flytter sammen 1845 Hos Jenny Lind i Berlin
1807 Indflytning i Munkemøllestræde 1846 Gennembrud i England
1808 Spanierne på Fyn 1847 Rejsen til England og Skotland
1810 Skolegangen 1848 Første eventyr på fransk
1812 Teaterbesøg i Odense 1849 Casino-teatret
1814 Faderen hjem fra soldatertjeneste 1850 Papirfabrikken i Silkeborg
1816 Faderens død 1851 Titulær professor
1818 Moderen gifter sig igen 1852 Fra Eventyr til Historier
1819 Fra Odense til København 1853 Samlede Skrifter
1820 På synge- og danseskole 1854 Gensyn med Jenny Lind
1821 Statistdebut 1855 Mit Livs Eventyr
1822 Til latinskolen i Slagelse 1856 Operaen Liden Kirsten i Weimar
1823 Bekendtskab med B.S. Ingemann 1857 Anden Englands-rejse
1825 Som en "Aladdin på slottet" 1858 Kontakt med Arbejderforeningen
1826 Med rektor Meisling til Helsingør 1859 Den store Jyllands-rejse
1827 Privat manuduktion i København 1860 Familien Melchior
1828 Studentereksamen 1861 Jonas Collin d. Æ. dør
1829 Litterær- og teaterdebut 1862 Spaniens-rejsen
1830 Riborg Voigt 1863 Hjem fra Spanien
1831 Første udlandsrejse 1864 Krigens virkninger
1832 Levnedsbogen 1865 Ny version af Ravnen
1833 Den store dannelsesrejse 1866 Rejsen til Portugal
1834 Dannelsesrejsen fortsat 1867 Æresborger i Odense
1835 Roman og eventyr, tysk debut 1868 "Dryaden"
1836 Xavier Marmier i København 1869 Georg Brandes' artikel
1837 Første Sveriges-rejse 1870 Sidste roman
1838 Kierkegaards kritik 1871 Rejsen til Norge
1839 Billedbog uden Billeder 1872 Sygdom og sidste eventyr
1840 Europa- og orientrejse 1873 Sidste udlandsrejse
1841 Europa- og orientrejse fortsat 1874 Konferensråd
1842 Halvsøsteren dukker op 1875 H.C. Andersens død
1843 Jenny Lind    
Oversigt Top 1805 »