Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1837

Eventyr
Første Sveriges-rejse
Kun en Spillemand

1837: Eventyr


2. april

Til fødselsdagen overvældes HCA med gaver, ikke mindst fra enkefru Bügel (hvis døtre Ingemann tidligere havde interesseret sig for). Fra hende får han: "eau de cologne; Sæbe, 6 Flasker Wiin, to Flasker Porter [gennem mange år frem var porter HCAs faste drikkevare før natten], to Champagne; en Top Sukker og 7 Alen fiint sort Klæde, Alles auf einmal einzunehmen!", som HCA betror Henriette Hanck i brev af 4. april.

7. april

Udkommer Eventyr, fortalte for Børn. Tredie Hefte ("Den lille Havfrue", "Keiserens nye Klæder"). 2. oplag 1846.

1837: Første Sveriges-rejse


Maj - juni: (antagelig)

Tysk udgave af O.T. [senere udgaver med titlen O.Z.] oversat af W.C. Christiani. Udgivet hos Eduard Kummer i Leipzig.

20. juni - 19. juli

Rejse til Stockholm (over Helsingør, Helsingborg, Varberg, Göteborg, herfra videre ad Götakanalen, det sidste stykke ad søvejen til Stockholm).

26. juni

Gør om bord på båden på Götakanalen Fredrika Bremers bekendtskab (hun kom om bord i Vänersborg d. 25.). Fredrika Bremer er europæisk bekendt for sine religiøst orienterede hverdagsromaner, og hun bliver i de kommende år en vigtig støtte for HCA i hans svenske "felttog". Hun er stærkt begejstret for hans eventyr, mens han knap nok kan overvinde sig til at læse bare én af hendes bøger til ende.

28. juni

Udkommer 2. oplag af Improvisatoren. Reitzel betaler HCA 180 rdl. for 2. oplag.

4. juli

Sejler fra Stockholm til Uppsala. Tilbage igen i Stockholm 7. juli.

7. - 8. juli

Er HCA sammen med Fredrika Bremer og digteren K.A. Nicander i Stockholm.

9. juli

Hjemrejse fra Stockholm.

13. juli

Besøger på tilbagevejen digteren Esaias Tegnér i Göteborg.

1837: Kun en Spillemand


18. juli

På tilbagevejen over Sjælland lægger HCA sammen med sin protektrice, den gamle original, enkefru Bügel - der i denne tid mere end moderligt tager sig af HCAs fornødenheder - vejen over Gurre og Fredensborg og besøger Frederiksborg Slot.

28. juli - 24. august

Sommerrejse til Sorø, Odense og Lykkesholm. I Sorø læser han Kun en Spillemand for Ingemann og Hauch.

"Hauch satte den over Alt hvad jeg nogensinde havde præsteret, ja øverst af Alt i den nyere Tid, spaaede mig at denne vilde grunde min Lykke, at jeg i Tydskland fik et grundfæstet Navn og at jeg i Danmark maatte vinde de Mægtigere, saa at min Fremtid blev sikret,"

beretter HCA til Edvard Collin i brev af 11. august.
I Odense fejres HCA ved en middag hos Signe Læssøes bror, generalkrigskommissær Joseph Abrahamson (der med udnævnelsen til denne post 1835 var flyttet til Odense. Signe Læssøe og han var børn af digteren og officeren W.H.F. Abrahamson, forfatteren til digtet "Min Søn, om Du vil i Verden frem, saa buk!"). HCA meddeler Edvard herom:

"Der var et godt Bord og 8te Slags Vine; Arangementet var alene for min Skyld, min Skaal og Romanernes blev drukket, godt er det at jeg kun har skrevet 3 Romaner, havde der været flere at drikke for, var jeg kommet under Bordet".

Må have besøgt Glorup på udflugt fra Lykkesholm, da han (jvf. dagbogen for 10. august 1856) har skrevet sit navn og årstallet 1837 på den gamle port ved indgangen til Glorups dyrehave. Og parken ved Glorup indgår som sceneri i Kun en Spillemand.

Oktober

Udkommer Marmiers HCA-biografi, "Une vie de poète" i Revue de Paris (genoptrykkes i hans Histoire de la littérature au Danemark et en Suède (Paris 1839). Marmier oversætter også "Det døende Barn".

10. november

Oversættelse af Marmiers artikel til tysk i Magazin für die Literatur des Auslandes (Berlin).

22. november

Udkommer romanen Kun en Spillemand. De tre første romaner danner - også set med udlandets øjne - en afrundet cyklus som skildringer af "life in Italy" (et yndet emne for malere og forfattere fra romantikken og frem) og "life in Denmark" (HCAs bidrag til det eksotiske i tidens litteratur). Samtidig er romanerne moderne psykologiske og sociale skildringer i grænseområdet mellem romantik og begyndende realisme.

Om sin nye roman skrev HCA allerede i maj 1836 til Henriette Hanck, at den ville rumme

"Poesien i vor Tidsalder her i Danmark, kun det Poetiske, intet Hverdags [det er der ellers en del af, men HCA tænker sikkert her polemisk på fru Gyllembourgs Hverdagshistorier] og dog Sandhed [...] Jeg vil være den første [dvs. bedste] Romandigter i Danmark".

December

opføres studenterfarcen Langebro.

11. december

Sophie Ørsted forloves med cand. jur. Fritz Dahlstrøm (HCA havde en tid lang været forelsket i hende).

Ved juletid kom den første reproduktion efter C.A. Jensens portræt af HCA. Jensen tog selv initiativ til reproduktionerne for at tjene penge.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1836 – 1844 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. II af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)