Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

2. kvartal 3. kvartal Vis hele året

1819

Konfirmation
Fra Odense til København
Syngemester Siboni

1819: Konfirmation


18. april

HCA konfirmeres i Skt. Knuds Kirke (Odense Domkirke, han var hjemmehørende i Skt. Knuds Sogn) hos stiftsprovst Tetens, som han selv masede sig ind hos, selv om stiftsprovsten ellers kun skulle konfirmere de velstående borgeres børn.
Blandt de fine folks børn, som HCA går til konfirmationsforberedelse med, er Laura Tønder-Lund (datter af afdøde etatsråd Niels T.-L.), som han her får personlig kontakt med, og som han siden opsøger i København, hvorhen hun kommer i 1819, samme år som HCA selv. Hun er med til at skaffe HCA kontakter i de københavnske kredse.
I konfirmandprotokollen har stiftsprovst Tetens nedfældet det første skriftlige vidnesbyrd om HCA:

"Har meget gode Evner og gode Religions Kundskaber, kan end ei hans Flid roses, hans Forhold kan dog ei dadles".

21. april

Lejerne i huset blev opsagt, og familien flyttede ned i et lille hus med have, længst nede mod åen i samme gade.

1819: Fra Odense til København


4. september

Forlader HCA Odense med et anbefalingsbrev fra avisudgiveren, bogtrykkker Iversen (hvis datter Madseline Antonette var gift Hanck; familien Hanck havde HCA siden et mangeårigt venskab med, især datteren Henriette Hanck) til balletdanserinden Anne Margrethe Schall ved Det kgl. Teater i København. Rejser som blind passager, dvs. stiger på og af vognen uden for henh. Odenses og Københavns byport. Medbringer sin opsparing på 13 rdl., hvoraf de 3 skal være betaling for rejsen som blind passager. Pengene havde han efter eget udsagn lagt til side af de småskillinger, han i tidens løb havde fået.

6. september

(denne dato angives først i Mit Livs Eventyr, mens HCA både i Levnedsbogen og i Mit eget Eventyr uden Digtning angiver datoen som den 5. september)

Ankommer HCA til København og ser jødeforfølgelserne, som - i kølvandet på lignende jødeforfølgelser i Tyskland - netop var brudt ud d. 4. september i København.
Han indlogeres først i Gardergården, et gæstgiveri på Vestergade, nu nr. 18.
Henvender sig med sit anbefalingsbrev til md. Schall (som han danser en grotesk "ballet" for) og bliver smidt ud. Går derefter til teaterchefen kammerherre Holstein m.fl., men med negativt resultat.
En "kjøbenhavnsk Madame", Sophie Charlotte Hermansen, (i første ægteskab moder, hun fik tjansen som amme for arveprins Ferdinand, men hendes senere skæbne i København var mere dubiøs: hun er model for den enkefrue, som i De to Baronesser sender Elisabeth op med tiggerbreve) til den senere rektor ved Viborg Katedralskole F.C. Olsen, hjælper HCA med husly og mad. Hun var ligesom HCA taget med dagvognen fra Odense til København som blind passager (for at besøge sin søn ved dennes studentereksamen). Hun hjælper HCA med at finde en plads, så han kan tjene til livets ophold og blive i København trods det skuffende resultat af hans første forsøg på at komme ind ved teatret. HCA tager plads hos snedkermester Madsen i Borgergade, men opgiver det igen samme dag.

1819: Syngemester Siboni


18. september (antagelig)

HCA får foretræde for den nyudnævnte direktør for teatrets syngeskole, Siboni, ved et selskab, hvor også komponisten Weyse og digteren Baggesen er til stede. Rådes til at opsøge Weyse næste dag (i hans bolig Kronprinsessegade 386, senere nr. 8). Weyse har da under indtryk af HCAs forsøg på at "sælge sit talent" ved visitten hos Siboni samlet penge ind til ham.

Siboni lover HCA sangundervisning og kost i sit hus (Vingårdsstræde 134, senere nr. 5).

HCA får bolig i Ulkegaden 108 (senere Holmensgade nr. 8, nu Bremerholm; huset nedrevet 1932), et berygtet luderkvarter. Værtinden var en enke og jordemor, Maren Sophie Thorgesen, der 1821 drog til Vestinden med sin nye mand og døde derovre, efter at manden for længst havde forladt hende og var taget tilbage til København. Mad. Thorgesen forlangte 20 rdl. af HCA i leje for det usle og mørke værelse, han fik på 1. sal.

Opsøger moderens halvsøster, Christiane Jansen. Men det viser sig, at hun driver bordel.

Lærer tysk hos en lærer Jens Worm Bruun i Farvegade af hensyn til sangundervisningen hos Siboni.

2. kvartal 3. kvartal Vis hele året
Søg i tidstavlen    ?