Dato: 15. marts 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 12

Fra H.C. Andersen til Louise Collin den 15. marts 1836.168

Tirsdag den 15 Marts 1836.

I tre Dage har jeg ikke seet Dem! De veed ikke hvormeget jeg tænkte paa Dem den lange Dag i gaar, da jeg blev trakteret med amerikansk Olie og Slimthee. Idag vilde jeg saa gjerne have været hjem til Dem om Middagen, men jeg føler mig endnu slet ikke vel, jeg vil derfor nyde min Vandgrød, og saa bliver det vel bedre til imorgen; da skulde jeg til stort Selskab hos Fru Bügel,169 men det opgiver jeg, ellers blev det nok galt igjen; jeg indviterer mig da til Dem imorgen Middagen og ikke sandt – jeg faaer ikke for svær Mad! Emil170 har lovet at komme til mig i Dag, jeg længes meget, da jeg har den underligste Lyst til at see Sørgefesten over Frydendal,171 men jeg vil ikke der hen, uden hans Tilladelse, for rask vil jeg være imorgen! Hils Moderen! Hils Naboens og siig at jeg i Tankerne kysser de søde Unger. Nik til Lind!

Deres syge Digter!

[Udskrift]

Til Frøken L. Collin.

i Kjøbenhavn.

Tekst fra: Ejnar Askgaard