Dato: 3. august 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 10

Fra H.C. Andersen til Louise Collin den 3. august 1835.162

Gud give Dem megen Glæde i det nye Leveaar! Bogen jeg bringer Dem er af Italiens bedste nu levende Digter,163 maaskee kan det interessere at jeg selv har bragt den hjem fra Florents. Heri er ogsaa en "lille Abedisse",164 men ikke saa nordisk, elskelig, som Improvisatorens.165 Manzoni kjendte vist ingen Louise, som jeg.

med broderlig Hengivenhed

H.C. Andersen.

Kjøbenhavn den 3 august 1835.

Tekst fra: Ejnar Askgaard