Dato: 3. marts 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 8

Fra H.C. Andersen til Louise Collin den 3. marts 1835.105

Fastelavnsmandag [3. marts 1835]

Efter Aftale venter jeg altsaa kl 12 Dem, Deres Moder og Søster, Jonna106 og een eller anden lille Cavaleer, f Ex Theodor Boye107 eller Valdemar.108 Dette Epistel er for at at sige hvor jeg boer, nemlig Nyhavn Charlottenborg Side 280. anden Sal.109 Navnet paa Døren i et Visitkort. Himlen see i Naade til Chocoladen, at den bliver ordenlig god, jeg vadsker mine Hænder!

Deres meget hengivne

Digter.

[Udskrift]

Frøken L. Collin

i Kjøbenhavn

Tekst fra: Ejnar Askgaard