Dato: 8. september 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 39

Fra H.C. Andersen til Louise Lind, f. Collin den 8. september 1855.504

Til Fru Louise Lind født Collin

Weimar den 8 Sept 1855

Min kjære velsignede tro Veninde!

Gud glæde Dem ret for den Inderlighed De udtalte i Deres sidste Brev, det søsterlige Sind der saa fuldeligt kom frem fra Deres Hjerte. Jeg læste flere Gange Brevene, der var fra Dem, og Deres Søster, fra Eduard og Deres Fader,505 og Alle, hver efter deres Natur, saa ganske de inderlig samme; jeg følte mig just da saa forladt, saa nedtrykt; rigtig rask er jeg ikke og den afskyelige Cholera rundt om ængster og jager mig; kun tre Qvarteers Reise herfra Weimar, i den preusiske Stad Erfurth griber den stærk om sig og paa den anden Side er den nu ogsaa i tiltagende i Halle; én af Byerne maa jeg igjennem; og det er med eet blevet koldt Efteraar; igaar og i Dag gaaer jeg i Vinter-Frakke og fryser dog; jeg længes saa forunderligt efter Hjemmet, efter Danmark og alle mine Kjære der, jeg faaer i mellem en Angest, som skulde jeg Ingen af dem der mere faae at see! – Hvor deiligt er det dog at leve, at vide man har trofaste Venner, at man ikke er ene – og i det jeg ret har det klart, synes jeg at nu maa det ophøre! – Gid jeg var fulgt med Edgar hjem! – ham har De nu talt med, han har meddelt om vort Samliv. De kan ikke tro, hvor god og prægtig han var, hvor deeltagende da jeg følte mig syg og bedrøvet, hvor tungt det var mig at skilles fra ham. Jeg er i Weimar boer hos Kammerherren Beaulieu,506 hvem Deres Broder kjender og godt kan lide, Fru Beaulieu507 er endnu mere indtagende, complet en ædel, elskværdig Qvinde, men jeg kan dog denne Gang ikke finde Ro, jeg ligesom drives aftsted! – "Liden Kirsten" vil i Vinter blive bragt her paa Scenen under Listz Anførsel,508 det har jeg faaet sat igjennem og med Beaulieu arbeider jeg i disse Dage paa den ordrette tydske Oversættelse, som en ung Digter509 her skal sætte i Vers. – Hils kjærligt Deres Mand og Børnene; til Agnete bringer jeg en lille bitte Ting, og paa en ny Billedbog har jeg stadigt tænkt; Edgar veed at hver Avis og hver Regning med Billed paa, blev strax tilklippet for en kommende Billedbog. "Agnetes Reise fra Vertshuus til Vertshuus!" kan den kaldes.510 Nu er vel ogsaa Jette Collin kommet hjem? Hun vil fortælle Historier fra Wildbad!511 Gid hun nu maa føle sig bedre, jeg længes meget efter hende, siig hende det og uddeel til alle vore512 de hjerteligste Hilsener! Deres broderligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Ejnar Askgaard