Dato: 3. juli 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 36

Fra H.C. Andersen til Louise Lind, f. Collin den 3. juli 1850.461

Glorup 3 Juli 1850.462

Kjære Fru Lind!

De har vel tidligere faaet de mange hjertelige Hilsener jeg har sendt Dem, Mand og Børn, hørt om mit Besøg hos Hunnerups463 i Jylland og hvorledes jeg siden mødte dem i Fredericia og blev der Ledsager og Omviser for dem. Jeg sidder nu i stille Skov-Eensomhed paa Glorup, forfalder til Tandpine og Lyriske Stemninger, men da jeg jo er Dem interessantest i "smaa Digte", som De engang sagde, saa vil jeg tage Anledning til at sende Dem og Deres Kjære min Hilsen i det jeg giver Dem Afskrift af en lille Romanze, der kom over mig forleden Aften; her er den.

Hvil sødt.

#

Hvil sødt!

Som var du lagt i Dødens Skriin

Du min Erindrings Rose faur og fiin,

Du er ei Verdens meer, Du er kun min,

For Dig jeg synger, mine Taarer trille,

Natten er smuk, Natten er stille; -

Dødt! – Alt er dødt!

#

Hvil sødt!

Hvert Barn i Ly af "Fader vor!"

Du Lidende i Søvnen Sundhed groer,

Og Du som elsker, haaber, barnlig troer,

Gid ingen Drøm Dig ved Din Lykke skille.

Natten er smuk, Natten er stille;

Dødt! – Alt er Dødt!464

Giver De Hartmann en Afskrift af den saa sætter han nok Musik til den, thi her er Tonerne Jomfruen som mangler. Hils Husets Stamme og det lille Trekløver Ingeborgannaagnethe.465

Deres trofaste Ven

H.C. Andersen

E.S

Strandveien er vist deilig iaar??

[Udskrift]

Til

Fru Louise Lind

født Collin

Tekst fra: H.C. Andersens Hus