Dato: ukendt årstal
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Frøken Collin

i Kjøbenhavn

Kjære Frøken!

Det er mig umueligt at see Dem iaften! jeg kan ikke! tak for Deres Godhed mod mig! i dette Øieblik gaaer jeg til Sengs og vil tænke paa at jeg har deltagende, Sande Venner! – Deres Fader har gjort meget for den Fattige! mit Talent kan jeg jeg ikke gjøre Fordring paa at Alle skal vise nogen Erkjendelse af, den Fattige tør man krænke, der hvor han ei kan svare igjen! Lev vel! min Bøn til Gud er for Dem og Deres kjære gode Fader,

Broderen!

Tekst fra: Solveig Brunholm