Dato: 30. juni 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 21

Fra H.C. Andersen til Louise Collin den 30. juni 1838.240

Kjøbenhavn den sidste Juni 1838.

Igaar havde jeg ventet at smutte til Taarbek,241 men Fruen stred til Frederiksdal,242 jeg faaer Dem altsaa ikke at see før efter min Sommer-Udflugt,243 om den bliver 8 Dage eller 4 Uger veed jeg ikke ret selv, men saa snart jeg berører de Kjøbenhavnske Gader er jeg ogsaa Dagen efter til Vesit hos mine to første Veninder, Søstrene i Taarbek. Tænk paa mig imorgen da kjører jeg den kjedelige Kjøgevei, ja spiser mueligt Kjøge-Høns244 og læser den berømte Indskrift i Kjøge (fra Carl Bernhards Noveller) "O Gud, o Gud, i Kjøge!" som jeg selv har skrevet.245 Vær Gang jeg bader mig i Præstø-Bugt skal jeg kysse Bølgerne og bede dem bringe min Hilsen til mine Allerkjæreste i Taarbek. Hils Drevsen og alle de mindre Udgaver af ham.246

med broderlig Hengivenhed

H.C. Andersen

[Udskrift]

Til Frøken Louise Collin

ikke i Kjøbenhavn.

Tekst fra: Ejnar Askgaard