Dato: 22. juni 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 20

Fra H.C. Andersen til Louise Collin den 2. juni 1837.226

Helsingborg Torsdagaften 22 Juni 1837.

Kun en venlig Hilsen, et: ["] god Aften!" er det jeg sender Dem fra Nabolandet, som jeg i Middags betraadte.227 Det var Blikstille da jeg gik over; begge Rosenkilderne228 og den unge Hoffmann229 var med. Jeg var anbefalet en Docter,230 som strax førte mig om. – Alt lige ved Indtrædelsen bebuder Dyrtyd, jeg har ikke Idee om at her er billigt! 1 Rdlr dansk maatte jeg strax ud med for et nyt Pas og Bærepenge var 2 M 8 Sk dansk. Men jeg synger, som saa: "det vil bedre gaae!", imorgen (Fredag) Klokken 6 kjører jeg med Diligensen, det er et Hundehul, men koster kun 6 Rdlr dansk til Gøthaborg. Jette Boye231 vil fortælle Dem moersomme Historier fra Helsingøer. Hun og Drengene med Theodor232 fulgte mig ombord. Fru Boye233 er meget raskere, sidder hele Dagen i Haugen. Tak for Deres venlige Hilsen, jeg lagde saa meget søsterligt smukt i den og drømmer derom i min Eensomhed ude. Hils dem Allesammen! Den svenske Konsul i Helsingøer,234 som jeg var anbefalet til fra Kjøbenhavn235 mældte mig strax over til Helsingborg for at bestille mig Plads, men den er elendig. han har ogsaa forud bestilt Plads for mig i Gøthaborg og givet mig Anbefalings Breve med til Venner i Stokholm, jeg kaldes deri "Danmarks berømte Författere Hr Andersen." Jette vil fortælle Dem i sit Brev en moersom Institut-Historie fra Helsingborg, hvor jeg pillede en Serine236 i tu og Eleverne sloges om at tilegne sig Bladene "zum Andersen". Jeg havde en Blomst i Knaphullet og Lærerinden237 bad mig om et Blad deraf, jeg sagde: vær saa god, der er den hele!" Hun bad mig om jeg vilde hædre hende med en Vesit paa Tilbagetouren, da skulle hun anderledes vise sig. Jeg fik Vand i Munden. Hun ønskede sig en Phantasus som min, der kunde ombølge hende! "Elskelige Sjæl, af et Mandfolk!" var hendes Udbrud. Jeg samler Mennesker til Deres Søster og skildrer Natur i min Dagbog. I Grunden længes jeg efter dem Alle Hjemme. Paa min store Udenlands Reise, havde jeg ikke denne Følelse, næsten troer jeg at Deres Hjem238 ikke da var mig saa ganske mit, som det nu er blevet. Lidt om Naturen maa jeg dog fortælle, thi Deres Moder vil synes godt om det. Udsigten til Kronborg her fra Kjærnen239 kan maale sig med mange italienske og det af de smukke. Den imponerede mig. Da vi roede her over var der over tyve Marsvin, næsten saa store, som Køer, der boltrede sig rundt om Baaden. – Mens jeg skriver disse Ord reder "flikkaen" Seng. Hun spurgte om jeg ikke var en engelsk Herre, som talte dansk! Gud veed om jeg virkelig skulde tale slet dansk eller det er mit Gentlemens Væsen. Hvad Deres Søster siger, veed jeg. Nu maa jeg i Tankerne trykke Deres Haand til mine Læber og sige God Nat! imorgen kjører jeg til Falkenberg! sov vel!

Broderen!

Hils dem Alle, Store og Smaae,

Med Øine smukke, brune og blaae!

[Udskrift]

Frøken Louise Collin i Kjøbenhavn.

Tekst fra: Ejnar Askgaard