Dato: 6. marts 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 17

Fra H.C. Andersen til Louise Collin den 6. marts 1837.214

Kjøbenhavn den 6 Marts 1836215

Emil fortalte mig igaar at Theodor var syg! jeg har skrevet ham et lille Epistel til, vil De besørge det og lade mig vide hvorledes det er med ham. Min Feber er forbi, men min Hovedpine vedbliver og med Hosten er det maadeligt, jeg bruger nu CampherMixtur, Gud veed om jeg slipper for Igler; Emil talte derom igaar, men sagde det var bedst at see an hvad Virkning Mixturen gjorte. I Dag har han lovet at komme tidlig til mig, men gaae ud, kan jeg neppe i Dag. Jeg længes saa meget efter dem Allesammen! De ere Alle selv Skyld i at jeg betragter Hjemmet hos dem, som mit Hjem og saa er det jo ret naturligt at jeg længes derefter. Tak for Hauchs Digtninger.216 Vil De ikke give mit Bud:

"Jaqueline af Holland["],217 eller ogsaa

"Bødelen i Bern!"218

Jeg kan ikke ret bestille noget uden at læse og jeg er saa uhyre eensom. Solen skinner saa smukt i Dag, det ordentligt piner mig, jeg havde saa stor Lyst at komme ud! – Hils Lind fra mig! Moderen og Søsteren og skulde den kjære Fader i Dag sige: naa, er Digteren paa Benene, saa siig, endnu ikke, men han arbeider derpaa! imorgen vilde jeg saa inderlig gjerne hen til Dem, skjøndt jeg tør nok neppe komme til Middagsmaden.

Deres af Hjertet hengivne

H.C. Andersen.

E.S.

Det er ogsaa ærgerligt, hvortidt jeg dog er syg i denne Vinter!

Tekst fra: Ejnar Askgaard