Dato: 5. marts 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 16

Fra H.C. Andersen til Louise Collin den 5. marts 1837.210

Kjøbenhavn den 5 Marts 1837.

Siden jeg saae Dem igaar har jeg været en sygelig Mand i mit Værelse. Natten var ikke stort bedre, end den for ud, jeg har faaet noget opskrevet af Emil,211 og venter i Mørkningen hans Vesit; kan jeg kun fare bort fra Pinen i Hals og Hovede, saa bliver jeg nok saa rask at jeg kan see Dem og Deres imorgen. Det, at jeg ikke maa gaae ud, gjør min Længsel efter Dem større! Hils dem Alle!

Vil De, til imorgen, laane mig Hauchs nyeste Bog,212 at jeg kan læse den i min Eensomhed i Aften; De kan troe jeg i Tankerne hører Deres Søsters Munterhed, seer Deres Smiil og faaer en venlig Tiltale af Moderen. Skulde De ikke have Hauchs nyeste Bog, som jeg dog haaber, vil Deres Moder da give mig 1ste Deel af Valdemar Seier.213 Fra Fru Bygel har jeg faaet en heel Tarin Brødsuppe, den smager godt, men jeg tør ikke ret tage til mig af den, før jeg hører Emils Mening.

Deres af Hjertet hengivne

H.C. Andersen

[Udskrift]

Frøken L. Collin i Kjøbenhavn.

Tekst fra: Ejnar Askgaard