Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1873

Fortsat sygdom
Rejse til Tyskland og Schweiz

Dette år (antagelig anden halvdel af året)

Udkommer Contes Danois traduits pour la première fois par MM. Ernest Grégoire & Louis Moland, illustrés d'après les dessins de M. Yan Dargent. Forlaget Garniers Frères, Paris. Der kommer et bind II i 1875 med selvstændig titel og indledning, titlen her er Nouveaux Contes Danois. Bind I rummer sene eventyr og historier, begyndende med "Isjomfruen". Bind II er en blanding af tidlige og senere tekster.
I sit forord til bind I gør Louis Moland opmærksom på, at fantasierne og det eventyrlige hos HCA altid skjuler "un sens profond" eller "une idée philosophique" nedenunder, og at eventyrene derfor både er for børn og for voksne.
Forordet til bind I følges af en fremstilling af HCAs biografi med citater fra Conte de ma vie (dvs. den tyske selvbiografi fra 1847).
I et brev af 5. januar 1874 til Nicolai Bøgh skriver HCA om udgaven, at den er

"oversat med Kjærlighed; Indledningen af Moland er interessant og for mig høist smigrende. Billederne [...] udmærke sig ved Naturlighed og Skjønhed; de tiltale strax; kun mit Portrait er mislykket".

I brev af 13. juli 1875 til Henriette Collin kalder HCA (i anledning af bd. II) illustrationerne

"de mest verdenssmukke der er givet Eventyrene".

1873: Fortsat sygdom


Januar

Stadig meget svækket af sygdommen.

30. januar

I Casino opføres Ole Lukøie (nu i nyindstudering) for 50. gang.

Januar - februar

Af de yngre digtere læser HCA i denne tid med skepsis Ernst von der Recke og med interesse Thomas Lange. Thomas Lange besøger HCA den 23. februar, da han har hørt om, at hans seneste bog, Romantiske Skildringer har været til glæde for HCA under hans sygdom.

16. februar

Får besøg af kronprins Frederik.

23.februar

Chr. IX og prins Valdemar besøger HCA for at høre til hans befindende.

26. februar

Bliver ud fra sine smerter klar over, at han rimeligvis har sygdom i leveren. (Hans læge, Theodor Collin, mener dog, at det bare er "Vinde i Stor-Tarmen" (dagbogen) og beordrer kinderpulver og kamillete).
Er ellers i denne tid i gang med at forberede sig på en rejse til Schweiz.

3. marts

Det anslås af Reitzel, at HCA ved årets udgang vil have fået 4.000 rdl. (det rigtige tal er 3.000) for den sidste samling eventyr. Alligevel vil HCA stadig ikke høre tale om, at han sidder godt i det, men indbilder sig, at han, som han skriver i dagbogen d. 4:

"lever stadig i Beregning for at komme ud af det til Enden"

[dvs. må være meget økonomisk for at kunne klare sig igennem].
Edvard Collin arbejder i den følgende tid energisk med at forhandle en fordelagtig overenskomst med Lars Johan Hiertas Bokhandel i Stockholm. Hierta vil gerne udgive en samlet svensk udgave af eventyr og historier,

"prydlig typographisk utstyrt og vid billigt pris".

Hans tilbud lyder på 500 rdl. i honorar til HCA.

18. marts

Får nu isat nyt hel-gebis efter at have mistet den sidste tand d. 19. januar og siden da at have være helt uden tænder.

2. april

Får på sin fødselsdag besøg af kronprinsen. Ugen efter flytter HCA ud fra sin lejlighed og indlogeres to dage på Hotel Royal inden rejsen til Schweiz.

1873: Rejse til Tyskland og Schweiz


11. april

Afskedsbesøg på Amalienborg inden rejsen. Herom skriver HCA i (utrykt) brev af 23. april til fru Scavenius på Basnæs:

"Deres Majestæter var saa mageløst gode og betænksomme at jeg ikke kom til at stige op af de høie Trapper, hele Familien var samlet i Stue-Etagen, Kongen Dronningen Kronprindsen og Gemalinde, deres to Smaabørn, samt Prindsesse Thyra og Prinds Valdemar. Ved Afskeden forærede Kongen mig sin egen Reisetaske, den han forrige Aar havde benyttet og ikke nok, om Aftenen da jeg sad hjemme ved Indpakning overraskedes jeg ved endnu engang at faae Besøg af Kongen, han vilde see mig endnu engang før jeg reiste; Prinds Valdemar og Prinds Hans ledsagede ham. Jeg var dybt bevæget ved vor ædle, kjærlige Konges Hjertelag".

14. april

Rejse til Tyskland og Schweiz med Nicolai Bøgh. Ruten er Korsør, Fredericia (hilses med blomster på stationen i Odense), Slesvig, Hamborg, Hannover, Kassel, Giessen, Frankfurt, Heidelberg, Offenburg, Basel, Bern (ankomst 29. april, tilses her af lægen, prof. Henri Dor).

1. - 4. maj

I Vevay.

4. - 11. maj

I Vernex.

11. maj - 1. juni

I Glion. Lægetilsyn og kur her bliver ikke til noget.

1. - 6. juni

I Genève, gæst hos Jules Jürgensen.

6. juni

Videre: over Fribourg til Bern (tilses igen her af prof. Dor), herfra til Interlaken, videre over Giessbach og Luzern til Brunnen.

17. - 27. juni

I Brunnen. Udflugter herfra til Flüelen, Altorf og Axelstein.

27. juni

Videre over Rapperswühl, Ragatz (herfra udflugt til Pfäffers), Chur, Reichenau, Andeer, Splügen, en afstikker ind i Italien: Chiavenna, Maloja, Silvaplana, tilbage via St. Moritz, Samaden (herfra udflugt til Roseggletscheren), over Albula-passet og Bergün til Alveneu, Chur, Rorschach, Lindau, Augsburg og München.

12. - 16. juli

I München. Besøger her dagligt Kaulbach.

16. juli

Til Nürnberg, videre over Bamberg, Meiningen, Eisenach, Kassel, Hannover til Hamborg.

22. - 25. juli

I Hamborg.

25. juli

Fra Hamborg over Slesvig, Middelfart og Korsør til København. Kan næsten ikke slæbe sig af sted på den sidste del af rejsen. Har hårdt brug for Nicolai Bøghs hjælp.

28. juli

Tilbage i København. Indkvarteres på Rolighed, hvor han bor til 9. september. Syg og svækket.

9. september

Tilbage til værelserne i Nyhavn 18, nu med frøknerne Ballin som værter. Har i den første tid vågekone, men kan efterhånden bevæge sig omkring og tage ud. Men han ved dog, hvor det bærer hen: noterer 1. november i dagbogen:

"Særdeles forladt og lidende [...] Jeg bliver aldrig rask, og det drager ud med at døe; jeg ønsker Døden og har dog Angest for den".

14. november

Valgdag. HCA ser med ængstelse på de "revolutionære" venstremænds fremgang.

17. november

Vinder 500 rdl. i lotteriet (har i årevis plaget sig selv og sine omgivelser med forhåbninger om at få den store gevinst. Har dog en enkelt gang tidligere vundet noget i lotteriet).

December

Klipper til et skærmbræt fra engelske hæfter, Reitzel har sendt ham.

24. december

Juleaften fejres i lejligheden i Nyhavn sammen med stud. theol. Erik Lassen Oksen. HCA havde ellers set frem til

"en stille Aften, uden Juletræ uden Jule-Besøg - ja vilde min Musa nu efter Aar og Dag overraske mig med Besøg det var en Overraskelse! men hun kommer ikke"
(brev til Henriette Collin d. 23.)

Oksen og stud. theol. Mathias Weber fejrer også nytåret med HCA.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1873 – 1875 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. X af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)