Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1873


Dette år (antagelig anden halvdel af året)

Udkommer Contes Danois traduits pour la première fois par MM. Ernest Grégoire & Louis Moland, illustrés d'après les dessins de M. Yan Dargent. Forlaget Garniers Frères, Paris. Der kommer et bind II i 1875 med selvstændig titel og indledning, titlen her er Nouveaux Contes Danois. Bind I rummer sene eventyr og historier, begyndende med "Isjomfruen". Bind II er en blanding af tidlige og senere tekster.
I sit forord til bind I gør Louis Moland opmærksom på, at fantasierne og det eventyrlige hos HCA altid skjuler "un sens profond" eller "une idée philosophique" nedenunder, og at eventyrene derfor både er for børn og for voksne.
Forordet til bind I følges af en fremstilling af HCAs biografi med citater fra Conte de ma vie (dvs. den tyske selvbiografi fra 1847).
I et brev af 5. januar 1874 til Nicolai Bøgh skriver HCA om udgaven, at den er

"oversat med Kjærlighed; Indledningen af Moland er interessant og for mig høist smigrende. Billederne [...] udmærke sig ved Naturlighed og Skjønhed; de tiltale strax; kun mit Portrait er mislykket".

I brev af 13. juli 1875 til Henriette Collin kalder HCA (i anledning af bd. II) illustrationerne

"de mest verdenssmukke der er givet Eventyrene".
Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1873 – 1875 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. X af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)