Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1872

Rejse til Tyskland, Østrig og Italien

1872: Rejse til Tyskland, Østrig og Italien


Medio januar

Hører, at hans skolekammerat fra Odense-tiden, prokurator og kancelliråd Peter E. Petersen, "som min Lærer Velhaven satte øverst af os Alle", er død i Odense.

"Han blev, skjøndt fattigt Barn, en velseet Mand, Poletimester, om kun constitueret, han skrev smukke Leiligheds Digte og efter min Fest som Æresborger i Odense kom derom en heel Digtsamling, Han har fulgt mig meer, end jeg ham, jeg stod ham fremmet, nu gjør det mig ondt at jeg ikke kom ham imøde, sendte ham imellem een og anden af mine Bøger, det vilde have glædet ham, for seent tænker jeg nu derpaa. Gjennem Tanken flyve min Hilsen til ham! jeg har nu Troen at han fornemmer den! Saligt at troe!"
(dagbogen d. 15.).

Februar

Nedrivningen af Gjethuset påbegyndes og dermed ombygningen af Det kgl. Teater.

Februar

Dønninger af Georg Brandes' forelæsninger og polemikken omkring dem når HCA.

Marts

Får formueopgørelse fra Edvard Collin. HCA har 19.824 rdl.

4. marts

Hauch dør i Rom (og begraves på Roms protestantiske kirkegård, hvor også Keats ligger begravet).

30. marts

Udkommer Eventyr og Historier. Ny Samling ("Lykken kan ligge i en Pind", "Kometen", "Ugedagene", "Solskins-Historier", "Oldefa'er", "Hvem var den Lykkeligste?", "Lysene", "Det Utroligste", "Hvad hele Familien sagde", "Dandse, dandse Dukke min!", "Spørg Amagermo'er!", "Den store Søslange", "Gartneren og Herskabet" [førstetryk]). For denne samling kan HCA hæve et honorar på 850 rdl. Hæftet solgtes for 48 sk.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1871 – 1872 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IX af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)