Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1872

Svær sygdom

12. oktober

Læser "Hvad gamle Johanne fortalte" for Georg Brandes, der gerne vil anmelde hans nye samling. (Den anmeldes af Edvard Brandes).

18. oktober

Grundstensnedlæggelse for Det kgl. Teaters nye bygning. HCA oprørt over, at teatrets leverandører: forfattere og komponister, ikke har fået pladser tilbudt ved festligheden,

"thi de ere just Byggere for det nye Tempel"
(dagbogen dags dato).

1872: Svær sygdom


November og december

HCA meget syg. Kongehuset følger hans tilstand ved jævnlige hilsener og forespørgsler, og kronprins Frederik besøger ham. Er stærkt uligevægtig i denne tid, føler sig på randen af sindssyge.

11. november

HCAs formue opgøres til 21.000 rdl., hvoraf de 15.800 står i Sparekassen. Årlig renteindtægter i alt 765 rdl.

18. november

Meer end Perler og Guld går over scenen på Casino for 100. gang. Det fejres med en prolog til HCA, og prologen modtages med "stormende Bifald". Prologen trykkes dagen efter i Dagens Nyheder. HCA havde følt sig for syg til at overvære forestillingen, men hans læge, prof. Emil Hornemann, rådede ham til at gå derhen i stedet for at sidde hjemme og synke ned i selvmedlidenhed. HCAs unge ven, William Bloch går med ham.

23. november

Udkommer Nye Eventyr og Historier. Tredie Række. Anden Samling ("Hvad gamle Johanne fortalte", "Portnøglen", "Krøblingen", "Tante Tandpine").

24. november

Trykkes "Drengen og Hundehvalpen" i Illustreret Børneblad med en tegning af Lorenz Frølich.

December

Trykkes "Loppen og Professoren, et Æventyr" i Folkekalender for Danmark for 1873 med illustration af Lorenz Frølich.

9. december

Digteren, politikeren og redaktøren af Fædrelandet Carl Ploug holder i Underofficersforeningen foredrag om HCAs ungdomsliv.

24. december

Er ved at komme på højkant igen efter den svære sygdomsperiode. Melchiors sørger for, at han får juletræ i sin Nyhavns-lejlighed, og de og William Bloch sørger for, at han får

"igrunden en smuk Juleaften, den jeg slet ikke ventede"
(dagbogen).

Bladene har landet over refereret ivrigt om hans sygdom.

27. december

Bournonvilles HCA-ballet genoptages i en version forkortet til to akter.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1871 – 1872 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IX af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)