Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1872


23. - 25. juli

Over Helsingør til Hellebæk, hvor han besøger Dagbladets redaktør indtil 1872, C.St.A. Bille på familiens nye landsted, og desuden besøger Collins og Carl Bloch.

29. juli

Til Henriques på Petershøj.

1. og 2. august

Visitter hos familien Brandes. Læser d. 2. sine nyeste historier, bl.a.

"Tante Tandpine" højt for Georg og Edvard Brandes, deres mor og et par gæster: "Tante Tandpine vakte megen Lystighed, men alle tre Historier tiltalte den unge Kritik"
(dagbogen d. 2.).

4. august

Dagbogen beretter:

"Igaar og i Dag spadseret med Dr Georg Brandes og talt en Deel, i Dag især om Drømme og Syner"

(HCA nedfælder i disse år meget hyppigt sine - ofte mareridtsagtige - drømme i dagbøgerne).

5. - 20. august

Igen på Rolighed.

7. august

Fru Friederike Serre dør.

14. august

Besøger Anna Bjerring hos hendes onkel på Vesterbro.

20. august - 2. september

På Basnæs.

2. september

Tilbage i København. Bor nu i sine værelser hos frøken Hallager i Nyhavn 18. Skiftende korte ophold her og på Rolighed.

6. september

Er på 53-års dagen for sin ankomst til København i Tivoli sammen med Scharff, hvor han ser, at hans buste er stillet op

"mellem Rækkene af danske udmærkede Mænd"
(dagbogen dags dato).

9. september

Sender sin buste til sin gamle lærer Carstens, der nu bor på Tåsinge.

11. september

Grundtvig begraves fra Vor Frelsers Kirke. HCA går ikke med til begravelsen, da han er bange for at komme i trængsel, men ser begravelsestoget fra C.St.A. Billes lejlighed i Løngangsstræde lige over for Vartov.

22. september

Nicolai Bøgh bringer HCA nogle aviser fra Assens, hvori der er en føljeton: en versificeret gengivelse af "Den grimme Ælling", omskrevet af en 14-årig bondedreng, "der vogtede Qvæg paa Marken" (dagbogen dags dato). Drengen er nu ved grosserer Jacob Morescos mellemkomst anbragt i latinskole i København.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1871 – 1872 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IX af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)