Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1871


1. oktober

Trykkes i Illustreret Børneblad digtet "Spørg Amagermoer".

4. oktober

Modtager fra kong Karl XV af Sverige-Norge kommandørkorset af den norske Olavs-orden med bryststjerne ("det er den første jeg har faaet", dagbogen dags dato). Ordenen tildelt i september.

6. oktober

Religiøs diskussion med en grundtvigiansk frøken Anna Kiellerup. HCA beskyldes for at være jøde i sin tro. Holder på, at Jesus er et menneske, der kan byde ham at efterligne sig. Bruger en tillempet udgave af Lessings lignelse om ringen (i Nathan der Weise) til at glatte misstemningen ud.

23. oktober

Flytter ind i Nyhavn 18 hos frøken Hallager. Får her tre værelser til 30 rdl. mdl.

3. november

Georg Brandes holder på Københavns Universitet indledningsforelæsningen til den forelæsningsserie, der skulle blive til Hovedstrømninger.

15. november

Trykkes i Illustreret Børneblad "Sangen til Dukkerne". Heri indgår "Dandse, dandse Dukke min", hvis første strofe usigneret og med titlen "Min Dukke" har været trykt juli 1857 i Folkekalender for Danmark.

27. november

Får det første brev i 20 år fra Jenny Lind, et brev på 16 sider sendt fra Firenze, hvor hun er med mand og datter.

5. december

Gæst i Enkedronningens Asylskole i Rigensgade, hvor en kultegning af HCA efter et foto taget af frøken Hallager afsløres over for portrætter af Oehlenschläger og Ingemann. HCA læser op, bliver hyldet, og børnene synger "I Danmark er jeg født". Til fru Scavenius på Basnæs skriver HCA herom i et (utrykt) brev af 15. december:

"For en halv Snees Dage siden blev jeg indbudt til Enkedronningens Asyl; Børnene der havde skillinget sammen til at faae sig, i Kultegning, et stort Portræt af H.C. Andersen, de have tidligere selv anskaffet sig lignende af Ingemann og Øhlenschlæger. Jeg blev modtaget med Hurraraab og en lille Sang, hele Asylet bestaaer af Pigebørn, Alle vilde de række mig Haanden da jeg gik, ja en lille Een vilde slet ikke slippe den igjen. Pastor Rørdam sagde nogle venlige Ord til mig og jeg læste et Par Eventyr for Børnene. Hendes Majestæt Enkedronningen vilde have beæret Festen med sin Nærværelse, men blev ved Forkjølelse forhindret derfra".

12. december

Udkommer H.C. Andersens nye Eventyr og Historier. Med Illustrationer efter Originaltegninger af Lorenz Frølich. Andet Bind. Med 99 Illustrationer.

13. december

Læser op i Studenterforeningen.

17. december

Trykkes i Illustreret Tidende "Den store Søslange. Et Nutids-Eventyr".

24. december

Til generalprøve på Bournonvilles nye ballet over HCAs eventyr, Et Eventyr i Billeder. Musikken er af Vilhelm Holm. HCA overordentligt tilfreds med "den Poesie og Skjønhed her er" i dansen og også med dekorationerne: "Theatermaleren Gyllich [Valdemar Güllich] har fortræffelig illustreret mine Eventyr" (dagbogen dags dato).
Middag hos Henriques, ellers alene denne juleaften.

26. december

Premiere på Bournonvilles HCA-inspirerede ballet, Et Eventyr i Billeder. Ifølge HCA gjorde den

"ublandet Lykke; jeg gik op paa Theatret [dvs. scenen] og takkede Bournonville der faldt mig om Halsen og spurgte om jeg fandt at der var lidt af min Aand i Balletten"
(dagbogen dags dato).

Men både Melchiors og Henriques finder 2. akt for bred og er utilfredse med 3. akt. Aviskritikken går i samme retning.
Balletten opføres i alt 14 gange i HCAs levetid.

31. december

Middag hos Henriques, hvor han er inviteret til at blive til over midnat, men går hjem og fejrer nytåret alene, som dagbogen udtrykker det:

"altsaa begyndt det nye Aar med at drikke og gaae iseng, man vil ikke misforstaae dette om det engang bliver læst, min Hensigt er at brænde alle disse Nedskrivninger".
Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1871 – 1872 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IX af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)