Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1871


29. april

Fraflytter sit logis i Tordenskjoldsgade, som han i stigende grad havde været utilfreds med (reminiscenser herfra indgår i studentens fortælling i "Tante Tandpine"). Flytter ind i hotel d'Angleterre, hvor han skal betale cirka det samme som i sit hidtidige logi, o. 30 rdl. om måneden. Flytter først ind på nr. 65, men får nogle dage senere sine vante to værelser nr. 66.

7. - 11. maj

Gæst hos grevinde Julie (Lilly) Moltke på Espe. Selv om HCA tidligere har afvist at tro på "det overnaturlige", har han i de senere år i stigende grad været optaget af det og har undertiden også selv underholdt med spøgelseshistorier. Her på Espe og navnlig igen i juni på Basnæs oplever han selv spøgeri.

11.maj - 6. juni

På Basnæs. Udflugt herfra til Borreby. Om spøgeriet på Basnæs noterer HCA i dagbogen under datoen 6. juni:

"Inat Klokken omtrent eet vaagnede jeg og hørte banke paa Døren; i dette Værelse høre flere som overnatte her, denne Banken".

6. juni

Tilbage i København. Bor til 25. juli på Rolighed. Her besøg af den hollandske forfatter Johannes Kneppelhout med familie.

17. juni

Deltager på Rolighed i fejringen af Moritz og Dorothea Melchiors sølvbryllup. Skriver kantate hertil med musik af den svenske komponist J. Ad. Hägg, der bor hos Melchiors.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1871 – 1872 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IX af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)