Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1870


15. oktober

Læser højt i Studenterforeningen.

11. november

Udkommer Lykke-Peer. Får i indtægt af den i alt 1.000 rdl. udbetalt i 1871.

19. november

Fejringen af Thorvaldsens 100-års dag:

"jeg følte saa Meget i mit Liv beslægtet med Thorvaldsen, vor fattige Fødsel, vor Kamp og vor store Verdens Erkjendelse"
(dagbogen dags dato).

4. december

Læser op af eventyr og historier for 130 damer på Nathalie Zahles institut.
I de følgende dage optaget af nyheden om, at Caroline David har forladt sine børn og er taget til Rom

"for at pleie Literaten Brandes som er meget syg og som hun har særdeles Hjertelag for"
(dagbogen d. 5.).

9. december

Læser op for de mindste i Zahles skole.

10. december

Udkommer H.C. Andersens nye Eventyr og Historier. Med Illustrationer efter Originaltegninger af Lorenz Frølich. Første Bind. De to næste bind udkommer 1871 og 1874. Denne samlede trebindsudgave med illustrationer af Frølich er en fortsættelse af to-bindsudgaven fra 1862-63 med illustrationer af Vilhelm Pedersen. De fem bind tilsammen er den komplette udgave i HCAs tid af hans eventyr og historier. Får af dette første bind en samlet indtægt på 1.200 rdl. udbetalt i 1871.

24. december

Juleaften alene efter middag hos Henriques.

31. december

Nytårsaften alene efter middag hos Collins.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1868 – 1870 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. VIII af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)