Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1870

Lykke-Peer

3. juli

I København, hvor han igen får de to små stuer, nr. 66, på d'Angleterre.

7. juli

Udflugt til Hellebæk med besøg hos Collins og hos Hauch i hans nye hus. Da han altid bliver forkølet på turen hertil, vil han - i et humoristisk brev til Henriette Collin af 11. juli - døbe Hellebæk om til

"Feberkysten, Dødsseilernes Reed, Vindeneshjørne, Doctornes Levevei, det sjællandske Grønland [...] jeg lyser min hele Vrede over Egnen og dens aabne Kjøretøi".

9. - 19. juli

Hos Henriques på Petershøj. Afslutter her Lykke-Peer.

15. juli

Krigen mellem Frankrig og Preussen bryder ud.

19. juli - 19. september

På Rolighed hos Melchiors. Besøg her af:

"en ung svensk Student Warburg fra Götheborg hvem jeg forærede mit Portrætkort"
(har læst op for ham og de andre af Lykke-Peer).

Det er den senere litteraturhistorieprofessor Karl Warburg. Besøget finder sted d. 26 juli, og Karl Warburg besøger igen HCA d. 31. august 1871 i Göteborg, da HCA er på vej til Norge og i øvrigt i Göteborg omgås Karl Warburgs bror, konsul Warburg og dennes familie selskabeligt.

1870: Lykke-Peer


24. juli

Signe Læssøe dør. HCA med til hendes begravelse d. 30.

9. - 10. august

Læser Lykke-Peer op for fru Heiberg og hendes tre plejedøtre. Fru Heiberg glæder sig over at genfinde eventyrtonen deri, men synes, han har talt for positivt om Wagners musik.

18. august

Første kontakt med Henrik Ibsen. HCA læser på forhånd Peer Gynt:

"det er som skrevet af en gal Digter, man bliver selv forstyrret ved at vilde leve i denne Bog; Versene ere heller ikke gode, der er noget sygeligt vildt i det Hele. Kjed over at jeg havde læst den da Ibsen kommer her første Gang i Aften, jeg har aldrig seet ham, han gjelder for ordknap og mørk. Efter Bordet kom han med Bloch han gjordte et godt Indtryk. Han talte venligt og godt, vi syntes Alle om ham"
(dagbogen dags dato).

HCA læser historier op efter middagen, d. 21. også af Lykke-Peer for Ibsen, der angiveligt finder den "saa poetisk"
(dagbogen).

I et brev til Henriette Collin d. 26. siger HCA om Ibsen:

"Digteren Ibsen var forleden til Middag her paa "Rolighed" og var meget elskværdig, beskeden og tiltalende. Jeg synes godt om ham, men aldeles ikke om "Peer Gynt", som jeg nu har læst; den synes mig at være saa vanvittig at det ikke er tilladeligt. Hvad er Meningen med det Hele? Versene ere dertil ikke gode og der er flere Steder noget altfor cynisk, fEx ved Gildet hos Bjergtrolden".

26. august

Læser Lykke-Peer for Rasmus Nielsen og "den unge Jacopsen [Carl Jacobsen, søn af Carlsbergs grundlægger og selv grundlægger af Ny Carlsberg] fra Carlsberg". Rasmus Nielsen finder, at HCA med dette værk har "brudt en ny Retning, mellem Eventyr og Roman" (dagbogen dags dato). Igen utilfreds med Jonas Collin, der taler hånligt om Rasmus Nielsens karakteristik og udbreder sig om HCAs hang til stærke drikke på rejsen.

1. september

Slaget ved Sedan. I de følgende dage efterretninger om franskmændenes nederlag og kejserdømmets ophør, mange blodige nyheder, som går HCA meget på. HCA kendte jo også det franske kejserpar personligt, men tog sig også krigslidelserne for det tyske og det franske folk frygteligt nær.
I et brev til Henriette Collin af 5. september skriver HCA:

"Min nye Bog [Lykke-Peer] er allerede i Trykkeriet, da kan jeg tidligere sende trykte Ark til New-York saa at de vist der kan faae den oversat og ud ved Nytaarstid; jeg fik vel Mere for den, dersom den udkom der tidligere end her hjemme, men det sidste morer mig mere, uagtet man vistnok ikke iaar bryder sig om at læse Digter-Værker, der ere anderledes store Livsværker at studere. Hvor det dog er en hæslig blodig Tid, Luften er opfyldt af Krudt-Damp og Suk af Ulykkelige! - "

13. september

Orla Lehmann dør.

19. september

Flytter ind i sit nye logi hos frøknerne Rossing i Tordenskjoldsgade 17, 1. sal (et Hotel garni med navnet Kronprindsesse Lovisa). Havde lejet værelser her fra 1. september. I brev til Henriette Collin siger han allerede 5. september om det:

"mit Tøi er allerede i min nye Leilighed, som ikke behager mig, den er altfor lille og jeg har fra min Stue en Dør ind til Naboer, jeg veed ikke hvilke".
Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1868 – 1870 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. VIII af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)