Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1870


23. april

Er sammen med Karen Blixens far, Wilhelm Dinesen, ved en middag.

2. maj

Hører med større begejstring end i udlandet Wagner (er til de to første akter af Lohengrin, hører operaen flere gange i den følgende tid). Fru Heiberg, Carl Brosbøll (Carit Etlar) og skuespilleren Ludvig Phister er imod Wagners musik, mens Edvard og Jette Collin (som HCA et par dage efter giver billetter til Lohengrin) er interesserede.

10. maj

Er sammen med Grieg og hans unge kone ved en middag hos Henriques. Hun synger Grieg/HCA "Hjertets Melodier" og "Vandring i Skoven". "Det var som friske Fugletoner" (dagbogen dags dato).

21. maj - 26. juni

På Basnæs. Herfra udflugt til Borreby. Læser her d. 11. juni, at Charles Dickens er død d. 9: "altsaa sees vi aldrig mere paa Jorden, udtale os ikke for hinanden, jeg faaer ikke Forklaring af ham hvorfor han ikke besvarede mine senere Breve" (dagbogen dags dato).

28. maj

Ludvig Holstein-Holsteinborg bliver konseilspræsident (statsminister, 1870-74).

14. juni

Strid med damerne på Basnæs om Kristus og kristendom:

"sagde at Læren var af Gud og den var Velsignelse, men at Fødsels og Familie Forhold, var af stor Interesse men ikke for mig nødvendig". På indvendingen, at HCA ikke kan være kristen, hvis han ikke tror på både Faderen, Sønnen og Helligånden, svarer han, at han tror på dem "som Begreber ikke Personer, legemlige Skikkelser"
(dagbogen dags dato).

Finder i denne tid fru Scavenius irriterende påståelig om alle mulige småting. Daglige småskænderier, men holder hende til gode, at hun har et "varmt Hjerte" (dagbogen d. 20.).

26. juni - 3. juli

På Holsteinborg, hvor han modtages med flag. Begynder her på Lykke-Peer. Ved afrejsen undervejs til Sorø falder hestevognen med HCA i grøften. HCA slipper uskadt fra ulykken, som Dagens Nyheder allerede dagen efter kan berette om.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1868 – 1870 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. VIII af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)