Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1869


3. - 11. oktober

Gæst på godset Maxen hos fru Serre. Her er Clara Heinke og hendes søster. Genser sit fyrretræ og sit egetræ (det sidste er i haven). Clara Heinke har hængt blomsterkrans på begge træer.

13. oktober

Afrejse fra Dresden til Prag. Videre over Pardubitz og Brünn (hvor han forhører sig om sine venner, musikerne Nerudas families hjemsted).

17. oktober

Ankomst til Wien

"Wien har fra gamle Dage altid været mig en Politi By [...] I den gamle Deel af Byen med de smalle vinklede Gader er jeg i det Wien jeg kjender, men kommer jeg udenfor, Volden indenfor Forstæderne er sløifet, Pragt Bygninger have løftet sig, jeg er, troer jeg, i Petersborg, i Paris"
(dagbogen d. 19.)

"Operahuset, det er vistnok, naar man undtager Operaen i Barcelona, det meest storartede Theater jeg har seet",
(dagbogen d. 20.).

Får her kontakt med arkitekten Theophilus Hansen

"han syntes meget plebejisk, men vistnok en dygtig Natur",
(dagbogen d. 24.).

Føler sig ensom om aftenerne på hotellet,

"sandselige Kampe, Vorherre er min Hjælper, aldeles ikke jeg selv"
(dagbogen d. 31.).

4. november

Fra Wien over Linz og Salzburg (hvor han ser Paracelsus' og Mozarts huse) til München.

8. - 16. november

I München. Besøger maleren Wilhelm von Kaulbach, der fortæller ham, at han stadig får bestillinger på sit billede til "Engelen". Kaulbach

"sagde at Kunsthandleren i Wien var blevet en riig Mand ved dette ene Billede"
(dagbogen d. 9.).

Næsten daglig gæst hos familien Kaulbach. Maleren hylder ham som eventyrets konge og vil gerne lave et billede til ud fra HCAs fortællinger. Besøger enkedronning Maria Hedewig af Bayern.

16. november

Hører, at Scharffs forlovelse er hævet. Afrejse fra München. Over Kempten til Zürich. Korte ophold her, i Bern (hvor han møder sognepræsten Carl Baggesen), Genève, Lyon, Avignon, Marseille, Toulon til Nice.

30. november - 31. januar 1870

I Nice. Hyldes juleaften i hotellet. Læser op for hotellets gæster 1. juledag og nytårsaften. Skriver hjem til Edvard Collin og tilbyder at betale 600 rdl. for Jonas, hvis han vil komme ned til ham og være med to måneder på hans rejse.

15. december

Udflugt til Monaco, men kommer dog ikke ind i selve byen.

17. december

Udkommer Tre nye Eventyr og Historier ("Hønse-Grethes Familie", "Hvad Tidselen oplevede", "Hvad man kan hitte paa").

31. december

Opgøres HCAs formue til 15.288 rdl. De samlede renteindtægter har i årets løb været 670 rdl., og der er betalt 96 rdl. i skat. Henrik Stampes lån ser ud til at være indfriet.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1868 – 1870 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. VIII af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)