Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1869


18. januar

Modtager fra ten Kate hans versificerede oversættelse af eventyrene til hollandsk.

Februar

HCAs bidrag til The Riverside Magazine oversættes af Anna Raasløff, datter af den tidligere gesandt i Washington Waldemar Raasløff. I alt 12 af HCAs små historier udkommer således først i Amerika og siden i Danmark.

3. februar

Læser op ved en koncert for damer og herrer i Studenterforeningen.

10. februar

Harald Scharff, som HCA igen i den senere tid har set meget til, fortæller, at han skal forloves med Camilla Pedersen, datter af hørkræmmer Søren Pedersen.

"Jeg syntes nu er den unge Ven væk!"
(dagbogen dags dato).

Opgiver sin plan om at tage Scharff med til Wien til sommer. Føler sig pludselig uden for ungdommen og forstemmes ved at føle sig gammel.

"Føler mig aldeles angrebet, meget nerveus og en Fornemmelse i Benene, som om jeg gik paa Stylter, jeg er nær ved at falde"
(dagbogen d. 12.).

19. februar

Hører prof. Rasmus Nielsen forelæse på universitetet over sine eventyr.

20. februar

Til Scharffs forlovelsesgilde.
Får samme dag at vide, at Caroline David (Georg Brandes' elskerinde) har forladt sin mand og for nogle dage har fået husly hos Collins.
HCA møder senere (d. 3. maj) hende og hendes børn til en middag hos Collins.

2. marts

Læser op i Dansk Samfund.

3. marts

Læser op i selskabet Det gode Minde i Vaisenhuset.

7. marts

Hører, at en af de toneangivende kritikere, Clemens Petersen, hvis kritikker af eventyrene HCA har læst nøje, er blevet sendt ud af landet af politiet d. 5. Dagen efter ved han mere:

"Han skal have indladt sig med Drenge i den Skole han læser paa siger man, gid det var Løgn! hvad bliver der nu af det ulykkelige Menneske, uden Penge, i fremmed Land"
(dagbogen d. 8.).

Efter samtaler om Clemens Petersen med fru Drewsen og fru Heiberg noterer HCA d. 15. i dagbogen, at han

"finder han har syndet, men straffes utilgiveligt haardt".

30. marts

Carl Bloch begynder at male HCAs portræt.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1868 – 1870 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. VIII af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)