Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1868


22. oktober

Til fejring af sit 40-års studenterjubilæum.

28. oktober

Får besøg af Georg Brandes, der - i følge HCA selv - begejstres for "Dryaden", som HCA læser op for ham.

2. november

Møder Brandes igen til en middag hos Edvard Collin, et "ungt Selskab", som dagbogen dags dato udtrykker det, sammen med bl.a. ejeren af Rungstedlund, Harald David og dennes kone Caroline, som Georg Brandes senere fik til at bryde ud af ægteskabet.

8. november

Læser op i Tjenestepigeforeningen (for "Syjomfruerne").

19. november

Udkommer "Et Besøg i Portugal 1866" i bd. 28. af Samlede Skrifter (Reiseskizzer og Pennetegninger).

5. december

Udkommer Dryaden. Et Eventyr fra Udstillingstiden i Paris 1867 som selvstændig publikation.

15. december

Udkommer 2. oplag af Dryaden. Af det samlede antal på 6.000 eks. er der d. 23. kun 500 tilbage hos Reitzel.

22. december

Læser op i Dansk Samfund. Klipper og klistrer i denne tid en billedbog til Marie Henriques.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1868 – 1870 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. VIII af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)