Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1867

Udnævnes til etatsråd

11. april

Afrejse fra København. Har til rejseudgifterne hævet 500 rdl. Gør ophold i Odense, hvor han overnatter og d. 12. går tur langs åen med biskop Engelstoft og spiser frokost med ham.
Videre over Hamborg, Hannover, Köln til Paris.

15. april - 9. maj

I Paris. Her sammen med den noget udsvævende Robert Watt

"fortalte mig mange vilde, sanselige Historier. Jeg fik et dybt Indblik i Pariserlivet",
(dagbogen d. 17.).

Opsøger maleren Frølich angående illustrationer til eventyrene. Er bl.a. sammen med Jules Jürgensen fra Le Locle og etatsråd N.E. Hofman-Bang fra Hofmansgave.
Besøger flere gange Verdensudstillingen.

5. maj

Bliver af Robert Watts historier så seksuelt ophidset, at han går på bordel:

"Efter at have spiist til Middag gik jeg i Brynde op og ned, gik saa pludselig op i en Menneske Boutik, den ene var klistret med Pudder, den anden ordinair, den tredie ganske Dame, jeg talte med hende, betalte 12 Frank og gik uden at have syndet i Gjerning, men nok i Tanke. Hun bad mig komme igjen, sagde jeg var vist meget uskyldig af en Herre at være. Jeg var saa let og glad da jeg kom ud fra dette Huus. Mange ville kalde mig en Pjalt, er jeg det her? Drev om Aftenen paa Boulevarden og saae i Cafeerne malede Fruentimmer sidde og spille Kort, drikke Øl og Chartreuse"
(dagbogen dags dato).

1. maj

Det skandinaviske selskab holder i Palais Royal en fest til ære for HCA.

9. maj

Afrejse fra Paris over Dijon til Neuchâtel.

11. - 14. maj

I Neuchâtel.

1867: Udnævnes til etatsråd


14. - 27. maj

Gæst hos urfabrikanten Jules Jürgensen i Le Locle.

26. maj

Udnævnes på kongeparrets sølvbryllupsdag til etatsråd (3. rangklasse; når der f.eks. er kur på slottet, er det for de tre første rangklasser).

27. - 30. maj

I Bern med udflugt herfra til Interlaken.

30. maj

Afrejse fra Bern over Freiburg, Frankfurt (undviger i toget at hilse på storhertugen af Weimar, da det nationale spørgsmål endnu er en blokering for HCA) og Kassel til Hamborg.

2. - 5. juni

I Hamborg. Besøger her maleren Anton Melbye i hans atelier.

5. juni

Fra Hamborg går rejsen over Fredericia. Hilses i Danmark uafladeligt med 'hr. etatsråd':

"det var som den nye Tittel havde øvet en Troldom over mit Fædreland",
(dagbogen d. 5.).

Samme dag ophold i Odense, hvor HCA overnatter og d. 6. spiser frokost sammen med et lille selskab hos biskop Engelstoft og må love at komme igen i løbet af sommeren, for at byen kan hædre ham. Meget tyder altså på, at det var udnævnelsen til etatsråd, der - sammen med et længe næret ønske i byen om at knytte forbindelsen til HCA igen nu, hvor han var blevet så berømt - gav Odense ideen til at gøre ham til æresborger.

7. juni

Ankomst til København. Herfra udflugt til Klampenborg d. 12.

10. juni

I takkeaudiens på Fredensborg slot.

13. juni - 15. juli

Hos Melchiors på Rolighed. Klistrer og klipper her (3. juli) "den anden Lysseskjærm", som det udtrykkes i dagbogen. Udflugt til Hellebæk (besøg hos Collins i deres lille hus, middag på Marienlyst) og Klampenborg (frokost med Jules Jürgensen).

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1866 – 1867 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. VII af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)