Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1866

Rejse til Portugal
Gæst hos O'Neill
Første kontakt med Horace Scudder

1866: Rejse til Portugal


12. januar

Tilbage til København igen. Indlogerer sig på d'Angleterre i to værelser på 1. sal, idet violinisten Ole Bull har fået hans tidligere værelser på 2. sal. I modsætning til tidligere finder han ikke længere interesse i hverken personen eller kunstneren Ole Bull.

26. januar: (og følgende dage)

Flere afskedsarrangementer for HCA inden hans afrejse. Læser f.eks. d. 26. eventyr først hos skuespilleren Lauritz Eckardt for en forsamling bestående bl.a. af den svenske skuespiller og forfatter Frans Hedberg og den dansk-norske forfatterinde Magdalene Thoresen. Senere på dagen hos teaterintendant Gottlob Berner, hvor både teaterfolk og andre er til stede, f.eks ejeren af Berners hus, HCAs "Ven" (som det udtrykkes i dagbogen d. 26.), hofjægermester Ernst Bilsted [HCAs gamle dusbroder fra studentertiden; møder ham igen i januar 71] til Høvdingsgaard med familie (bl.a. datteren Anna Felicia, senere gift Hillerup).

28. januar

Ser "Kejserens nye Klæder" trykt i en portugisisk-sproget avis fra Rio de Janeiro.

31. januar

Afrejse fra København efter først denne og den foregående dag at have sagt farvel til såvel kongeparret, kronprinsen (den senere Fr. VIII) som prinsesse Dagmar.
HCA har budgetteret med 900 rdl. til rejsen.
Over Korsør-Nyborg, tog til Strib, vogn til Middelfart, færge til Kolding, vogn til Haderslev, tog til Altona banegård/ Hamborg. Omnibus til Haarburg, tog til Celle. Videre over Hannover, Rheine.

7. februar

Over den hollandske grænse til Utrecht. Møder her den hollandske præst og digter Jan ten Kate og forfatteren og HCA-oversætteren J.I.D. Nepveu. Sidstnævnte giver HCA sin oversættelse af HCA-eventyr til hollandsk. D. 10. videre til Amsterdam.

10. februar - 14. marts

I Amsterdam. Modtages af de danske grossererbrødre Andreas Ludvig og Georg Brandt og indlogeres hos den førstnævnte. Omgås her bl.a. komponisten og dirigenten J.J.H. Verhulst, der betragter Gade som en af Europas største komponister p.t. og ved en koncert netop spiller en symfoni af Gade for den inviterede HCAs skyld.
Kommer noget på kant med sin vært i religiøse sager. Tager anstød af den hollandske kastebehandling af jøderne.

14. - 18. marts

I Leiden. Gæst hos forfatteren Johannes Kneppelhout. Får her tilsendt et værk af en ung hollandsk forfatterinde om berømte personer, hvori HCA sidestilles med Napoleon og Mozart (i dagbogen d. 15.: "jeg bliver aldeles flau ved at see det" - skynder sig dog at besøge hende og forærer hende sit portrætkort).

18. - 23. marts

I Haag.

1866: Gæst hos O'Neill


23. - 29. marts

I Belgien, i Antwerpen d. 23.-26. (besøger maleren Nicaise de Keyser i hans atelier) og i Bruxelles d. 26.-29.

29. marts - 13. april

I Paris. Her 1. april med kronprins Frederik (Fr. VIII) til væddeløb i Vincennes,

"hvor jeg da ogsaa fik Plads paa den keiserlige Tribune, og morsomt var det, da vi med Forriddere i fuld Fart, foer gjennem Boulevarderne, at see Pariserne stille sig i Række for at see den unge danske Prinds"
(utrykt brev til fru Scavenius på Basnæs 27. april).

Besøger 2. april maleren Lorenz Frølich, der er begyndt at lave udkast til illustrationer til HCAs eventyr. Besøger Rossini (4. april). Får under opholdet i Paris ideen til rammehistorien i den senere "Dryaden".

10. april

Underrettes om, at han af kejseren af Mexico er udnævnt til kommandør af ordenen Notre Dame de Guadeloupe. Da kejseren året efter henrettes, får HCA at vide, at hvis han viste sig i Mexico med denne orden, ville han blive skudt, men at han roligt kan bære den i Østrig.

13. april

Afrejse fra Paris. Over Tours til Bordeaux.

14. - 24. april

I Bordeaux.

24. april

Videre til Bayonne, derfra over den spanske grænse til San Sebastián og over Burgos til Madrid.

30. april - 3. maj

I Madrid.

2. maj

Femte udgave af Billedbog uden Billeder.

3. maj

Fra Madrid over Mérida og Badajoz over grænsen ("det var som at komme fra Middelalderen ind i Nutiden", dagbogen 5. maj) til Lissabon.

6. maj - 8. juni

I Lissabon. Er gæst hos købmand George (Jorge) O'Neill, den danske generalkonsul i Lissabon, på Quinta do Pinheiro i Palhava. Deres bekendtskab går ca. 40 år tilbage.
Besøger under sit ophold her digteren Antonio Feliciano de Castilho, der har oversat digte af Oehlenschläger og Boye. Hjælper George O'Neill med at oversætte "Barnet i Graven".

14. maj

Modtages af kong Fernando, der er bror til enkedronningen af Sverige.

8. juni - 9. juli

Bor hos Carlos O'Neill på Quinta dos Bonecos i Setubal. Værtsfolkene vil have ham til at blive vinteren over, men det vil HCA dog ikke. Følger gennem aviserne efterretningerne om den preussisk-østrigske krig (kort tid efter også med Italien mod Østrig). Udflugter til Barreiro og Palmela.

9. - 26. juli

Igen gæst hos George O'Neill. George opfordrer HCA til at tage ind til Lissabon for at kneppe (dagbogens udtryk, jvf. datoen d. 12.). HCA betror ham, at han lider af brynde, og O'Neill siger til ham, at det er nødvendigt at "rense sit Vandhuus" (smstd.). HCA plages i den følgende tid af seksuelle frustrationer.
Udflugt over Aveiro til Coimbra.

26. juli - 8. august

Gæst hos José O'Neill i Cintra. Klipper og klistrer her en "lyseskærm" til værten ligesom på Holsteinborg.

8. - 14. august

Tilbage i Lissabon hos George O'Neill.

14. august

Med dampskibet Navarro fra Lissabon til Bordeaux. Derfra videre over Blois til Paris

1866: Første kontakt med Horace Scudder


30. - 31. august

I Paris, hvor HCA går på bordel:

"Jeg har nu paa hele denne Reise været hidset paa at besøge Fruentimmer hvor træt jeg var besluttede jeg dog at see denne Slags; gik op i et Huus; der kom en Dame som solgte Menneske Kjød, fire Fruentimmer traadte op for mig, den yngste var sagde de atten Aar; jeg bad hende blive; hun var saa godt som i bare Særk; jeg havde saa ondt af hende. Jeg betalte Madammen 5 Frank, gav hende, da hun bad mig derom 5 Frank, men gjorte ikke Noget; saae kun paa det stakkels Barn der aldeles blottede sig og syntes forundret over at jeg kun saae paa hende"
(dagbogen d. 30.).

Noterer dagen efter:

"Mange pariser Tanker, det er godt jeg strax tager afsted. Kjødet er skrøbeligt".

31. august

Ved afrejsen fra Paris træffer HCA Alexandre Dumas på banegården. Rejsen går over Köln, Hannover, Hamborg, Kolding til Odense.

6. september

Ankomst til Odense, hvor han sammen med biskop Engelstoft besøger det sted, hvor hans forældre havde boet. Fejres næste dag hos bispen af et selskab, hvor bl.a. digteren Julius Gerson (forfatteren til bl.a. det kendte børnedigt "En lille Nisse reiste") er til stede.
Ved middagen hos biskoppen siger en grosserer Petersen i en skåltale til HCA,

"at jeg var udgaaet fra Borgerklassen, var Danmarks berømteste Mand og en Stolthed for Odense, bad mig dog ikke oftere flyve gjennem Byen, da saa Mange her ønskede at samles med mig"
(dagbogen d. 7.)

Tager herefter (d. 7.) videre over Sorø (fru Ingemann har fået en øjenoperation og er svag, så HCA tager i stedet ind i hotel Sorø ved banegården) og Roskilde (besøger Hartmann og provst Ortwed) til København.
Udgifter til rejsen: hos Edvard Collin har HCA trukket 800 rdl. (han har jo boet gratis hos O'Neills).

9. september

Tilbage i København. Afhentes af Melchiors og installeres på Gammel Rolighed ved Kalkbrænderiet. Udflugt til Collins i Hellebæk d. 18. Omgås maleren Carl Bloch og besøger hans atelier.

19. september

Udkommer 2. oplag af De to Baronesser og 3. oplag af Improvisatoren.

22. september

Æresgæst i Arbejderforeningen.

29. september

Til Holsteinborg.

5. oktober

På grund af grevinde Holsteins upasselighed flytter HCA over på Basnæs. Herfra udflugt til Borreby.

20. oktober

Tilbage til Holsteinborg.

25. oktober

Den amerikanske børnebogsforfatter og forlægger/udgiver Horace Scudder sender en første forespørgsel til HCA om levering af 12 eventyr til offentliggørelse hos ham. I denne omgang uden resultat.

26. - 28. oktober

I Sorø hos fru Ingemann. Her bor også den langelandske poetinde Kirstine Jensen

("en fattig jevn Kone, med stærk Følelse og Begeistring",
dagbogen d. 26.).

28. oktober

Tilbage i København, hvor Melchior tager imod ham og installerer ham i hans nye værelser på Kongens Nytorv: Lille Kongensgade 1, 1. sal, hos fotografinde Thora Hallager. Om indretningen her siger han i et utrykt brev til fru Scavenius på Basnæs:

"Tak for de smukke Vaser og Billedet, de pynte i min Stue der isandhed er meget hyggelig og net med Tæpper, Billeder, Nips og Blomster, Fru Jerichau forøgede disse, jeg fik desuden et lille nydeligt Brysseler-Tæppe; Udsigten er prægtig og jeg har eet eneste Glas i hver enkelt Vindue. Opgangen er god og jeg har desuden et lyst Forværelse [...] Grevinde Holstein var inde i Byen et Par Dage, hun medbragte til mig en deilig stor Krands der kan holde sig hele Vinteren, desuden noget af det vaiende Panama-Græs, det pranger ned som en heel Fane over Jenny Linds Buste som jeg har anbragt i en Krog mellem Blomster. Desværre har jeg kun Morgensol og Kakkelovnen er ikke meget stor; det bliver vist en stræng og langvarig Vinter".

16. november

Læser op i Arbejderforeningen.

25. november

Offentliggøres i Figaro (red. af Robert Watt) "Et Blad fra et Besøg i Portugal 1866". Andre småstykker fra rejsen offentliggøres i årets anden halvdel ligeledes i Figaro samt i Dagbladet.

December

Udkommer Fotograferede Børnegrupper af Harald Paetz med tildigtede rim af prof. H.C. Andersen (6 smårim).
Dette samarbejde er ét blandt mange vidnesbyrd om HCAs store optagethed af fotografiet. Han lod sig fotografere utallige gange til kort, han kunne dele ud til højre og venstre. Siden begyndelsen af dette tiår havde han også været meget optaget af stereoskopbilleder, som han købte mange med hjem af fra udlandet. Han fik også lavet stereoskopbilleder med ham selv som motiv.

3. december

Læser op i Studenterforeningen.

11. december

Udkommer Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Fjerde Samling ("Gjemt er ikke glemt", "Portnerens Søn", "Flyttedagen", "Sommergjækken", "Moster", "Skrubtudsen").

24. december

Til Basnæs.

31. december

Ved årsskiftet opgøres HCAs samlede formue inklusive en særlig rentekonto til 13.472 rdl.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1866 – 1867 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. VII af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)