Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1866


5. oktober

På grund af grevinde Holsteins upasselighed flytter HCA over på Basnæs. Herfra udflugt til Borreby.

20. oktober

Tilbage til Holsteinborg.

25. oktober

Den amerikanske børnebogsforfatter og forlægger/udgiver Horace Scudder sender en første forespørgsel til HCA om levering af 12 eventyr til offentliggørelse hos ham. I denne omgang uden resultat.

26. - 28. oktober

I Sorø hos fru Ingemann. Her bor også den langelandske poetinde Kirstine Jensen

("en fattig jevn Kone, med stærk Følelse og Begeistring",
dagbogen d. 26.).

28. oktober

Tilbage i København, hvor Melchior tager imod ham og installerer ham i hans nye værelser på Kongens Nytorv: Lille Kongensgade 1, 1. sal, hos fotografinde Thora Hallager. Om indretningen her siger han i et utrykt brev til fru Scavenius på Basnæs:

"Tak for de smukke Vaser og Billedet, de pynte i min Stue der isandhed er meget hyggelig og net med Tæpper, Billeder, Nips og Blomster, Fru Jerichau forøgede disse, jeg fik desuden et lille nydeligt Brysseler-Tæppe; Udsigten er prægtig og jeg har eet eneste Glas i hver enkelt Vindue. Opgangen er god og jeg har desuden et lyst Forværelse [...] Grevinde Holstein var inde i Byen et Par Dage, hun medbragte til mig en deilig stor Krands der kan holde sig hele Vinteren, desuden noget af det vaiende Panama-Græs, det pranger ned som en heel Fane over Jenny Linds Buste som jeg har anbragt i en Krog mellem Blomster. Desværre har jeg kun Morgensol og Kakkelovnen er ikke meget stor; det bliver vist en stræng og langvarig Vinter".

16. november

Læser op i Arbejderforeningen.

25. november

Offentliggøres i Figaro (red. af Robert Watt) "Et Blad fra et Besøg i Portugal 1866". Andre småstykker fra rejsen offentliggøres i årets anden halvdel ligeledes i Figaro samt i Dagbladet.

December

Udkommer Fotograferede Børnegrupper af Harald Paetz med tildigtede rim af prof. H.C. Andersen (6 smårim).
Dette samarbejde er ét blandt mange vidnesbyrd om HCAs store optagethed af fotografiet. Han lod sig fotografere utallige gange til kort, han kunne dele ud til højre og venstre. Siden begyndelsen af dette tiår havde han også været meget optaget af stereoskopbilleder, som han købte mange med hjem af fra udlandet. Han fik også lavet stereoskopbilleder med ham selv som motiv.

3. december

Læser op i Studenterforeningen.

11. december

Udkommer Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Fjerde Samling ("Gjemt er ikke glemt", "Portnerens Søn", "Flyttedagen", "Sommergjækken", "Moster", "Skrubtudsen").

24. december

Til Basnæs.

31. december

Ved årsskiftet opgøres HCAs samlede formue inklusive en særlig rentekonto til 13.472 rdl.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1866 – 1867 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. VII af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)