Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1865

Sveriges-rejse

3. juli

Læser i Fædrelandet, at nogle af hans eventyr er oversat af Jean Pio (der opholder sig i Athen) til nygræsk.

5. juli

Afrejse fra Hem præstegård over Mariager og Hobro til Randers (ankomst d. 6.). D. 8. med tog fra Randers til Hinnerup og derfra i vogn til Friisenborg.

16. juli

Af sted fra Friisenborg, med skib fra Århus til Korsør, ankomst til Glorup d. 17. ("Haven er udviklet nu i stor Stiil og vist den smukkeste her i Landet", dagbogen dags dato). Føler sig ikke hjemme her (savner en kone på gården og kan ikke holde et så pebersvendeagtigt liv ud!) og ikke velset som gæst. Dog hjertelig afsked og invitation til at komme igen.

25. juli

Afrejse fra Glorup til Sorø. Videre til Christinelund d. 27. Herfra til middag på Nysø.

4. august

Over Ringsted tilbage til København.

7. august

Lejemålet hos fru Anholm i Nyhavn 67 opsiges af denne, der skal bruge værelserne til andet formål.

11. august

Besøg af Bjørnson, der vil have HCAs støtte til at få det Ankerske legat (HCA er i bestyrelsen for det) og til gengæld vil føre HCAs stykker frem i Christiania.

12. - 21. august

Besøg hos fru Neergaard i Søllerød. Her fejring med æresport, sang og hurra. Til stede bl.a. adjunkt ved Sorø Akademi Michael Rosing, der selv er digter og læser sine digte højt for HCA. Møder på en udflugt til Tårbæk den østrigske digter Ludwig August Frankl. Udflugt til Hellebæk for at besøge Jonas Collin d. Y. og søsteren Louise.

4. september

Fest for slesvigerne i Tivoli (fru Heiberg har nogle stykker boende) med dans, fædrelandssange og fyrværkeri. HCA til stede blandt 24.000 mennesker.

9. september

Inden rejsen til Sverige har HCA uden resultat set sig om efter en ny bolig. Ved en middag hos familien Melchior stiller de to værelser (med udsigt mod Malmø) til rådighed for ham, hvis han måtte ønske at gøre brug af dem.

1865: Sveriges-rejse


13. september

Sidste aften i det, han har kaldt sit danske hjem (Nyhavn 67).

14. september

Afsked med fru Anholm og af sted på Sveriges-rejsen (over Malmø, Jönköping og Falköping til Stockholm).
Beslutningen om rejsen var taget ret pludseligt og tilfældigt. Oprindeligt havde HCA planlagt at rejse til Portugal, men da han hører, at der er kolera i Spanien og et enkelt tilfælde af kolera i Lissabon, opgiver han planen og forsøger i stedet at få Einar Drewsen med til Paris. Men Einar har for travlt til at tage med, siger han, og så beslutter HCA sig efter en samtale med Edvard Collin d. 6. til i stedet at tage til Stockholm.

17. - 24. september

I Stockholm. Keder sig her, da en del af de mennesker, han har regnet med at træffe, ikke er der, og da der i det hele taget ikke vises ham den opmærksomhed, som ellers er blevet ham til del i Sverige. Situationen bedres dog efterhånden. Besøger bl.a. Fredrika Bremer, Bernhard von Beskow og Aftonbladets redaktør, August Sohlman. Er sammen med Martin Henriques og familie heroppe.

24. - 27. september

Med Henriques i Uppsala (Henriques rejser tilbage til Stockholm d. 26.). Studenterne fejrer HCA d. 26:

"Der brændte brogede Lamper Danebrogen vaiede, Studenternes Ordfører holdt en Tale til mig og et smukt Digt blev oplæst; svenske og danske Sange sjungne og da jeg om Aftenen gik hjem blev jeg ledsaget med Sang. Det var en forunderlig sydlig smuk Aften, blikstille, Stjernerne funklede og Maanen i Næ kastede lange Straaler, men foran, nordpaa blussede Nordlyset. De sang i Gaarden hvor jeg boede og skiltes fra mig med Hurra, jeg blev saa forunderlig blød, saa ung igjen"
(brev til Edvard Collin af 1. oktober).

27. september - 7. oktober

I Stockholm. Er her bl.a. i teatret til Den skønne Helene af Offenbach. Kalder stykket "ægte letfærdigt fransk [og overstreget:" liderligt"], Musiken Kneipe Musik", jvf. dagbogen d. 29. (Det forhindrer ham dog ikke i at se stykket igen ved en senere lejlighed i Danmark!). Omgås Bonniers og Beskows. Kontakt med skuespilforfateren Frans Hedberg.

28. september

Hos kong Karl XV på Ulriksdal:

"Ganske mageløst hjerteligt blev jeg modtaget, Kongen selv viiste mig Slottets Værelser, præsenterede mig for Dronningen. Kongen forærede mig et Par af sine Bøger og sit Portrætkort. Jeg fik af ham Papirs Cigar [cigaret], da de andre Cigarer vare forstærke. her var saa privat gemytligt og godt"
(brev til Edvard Collin af 1. oktober).

30. september.

Hos prins Oscar i hans palæ og derefter med denne videre til hans mor, enkedronning Josefina på Drottningholm.

"Prinds Oscar gik Arm i Arm med mig i Salene, det gjorde Kongen ogsaa, hvor stolt og lykkelig vilde min Moder have følt sig om hun havde oplevet sligt, og gamle Faermoer!"
(dagbogen dags dato).

Om sit ophold, der begyndte i skuffelse, skriver HCA sammenfattende i brev af 1. oktober til Edvard Collin:

"i det hele taget føler [jeg] mig ganske modtaget som en Berømthed, og dog - Dem siger jeg det, jeg føler mig slet ikke glad, det er utaknemligt, men jeg forstaaer meer og meer hvor tomt, hvor Boble agtigt al Glands og Berømmelighed er. Jeg har læst, og det meer end paa kjøbenhavnsk Dansk, at jeg er saa forfængelig, jeg troer det ikke".
Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1864 – 1865 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. VI af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)