Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1865

Ny version af Ravnen

2. april

Fejres på sin 60-års fødselsdag og overvældes med hilsener og gaver. Specielt glæder det HCA at få et telegram fra fru Serre i Dresden - efter at HCA selv havde afskåret sine forbindelser til Tyskland i 1864.
Dagen slutter med stor middag hos familien Henriques, hvor bl.a. også Melchiors er til stede, og med, at han går i teatret (for at høre operaen Lucia de Lammermoor, men programmet er ændret til Gounods Faust).
Dagen var begyndt med misstemning:

"Ikke tilfreds med mig selv da jeg vaagnede; havde ikke festlig Taknemligheds Følelse mod Gud, som jeg skulde"
(dagbogen),

men den megen opmærksomhed og hyldest i løbet af dagen ændrer stemningen. Sågar da HCA kl. 10 kommer hjem fra teatret, får dagen en god afslutning: der ligger et telegram fra beundrere i Hobro, der har været forsamlede for at drikke hans skål.

3. april

Får besøg af Edvard Grieg - hvis musik han to dage før havde hørt for første gang og fandt "betydeligst" (dagbogen) på aftenens musikprogram - der bringer ham sin musik til "Hjertets Melodier" dediceret HCA.

5. april

Hører ved en musikaften hos enkedronningen, at hans eventyr er udkommet på sanskrit.

1865: Ny version af Ravnen


6. april

Udsolgt hus til førsteopførelsen på Det kgl. Teater af Da Spanierne var her. Originalt romantisk Lystspil i tre Acter. Kongehuset til stede ved premieren. Stykket opføres 7 gange.

22. april

Udkommer en ny version af Ravnen. Eventyr-Opera i fire Acter med musik af J.P.E. Hartmann. Den tidligere version (fra 1832) var et syngestykke i tre akter med dialog. I den ny version er dialogen erstattet af recitativer, og både tekst og musik er gennemarbejdet af forfatter og komponist.

23. april

Førsteopførelse af den nye version af Ravnen på Det kgl. Teater. Ikke nogen succes. Sammen med den tidligere version er operaen i alt opført 10 gange i HCAs levetid.

24. april

Udkommer Da Spanierne var her i bogform.

8. - 16. maj

Besøger dagligt Anna Bjerring og hendes mor, der opholder sig i København.

10. maj

Indbydes af George O'Neill (portugisisk købmand og dansk generalkonsul i Lissabon) til at komme til Lissabon.

18. maj

Træffer ved en middag hos Edvard Collin (ærter og flæsk) maleren Carl Bloch, der beder om at måtte male et stort portræt af HCA næste år.

24. maj

Af sted til Basnæs. Opvartes på Københavns banegård af Anna Bjerring, der siger ham farvel med en buket blomster.
Under opholdet på Basnæs fordyber HCA sig i læsning af Heines Werke:

"Der ere meget faae Bind, finder jeg, der kunne læses for Damer; Heine er som et glimrende Fyrværkeri, det slukkes og man staaer i den sorte Nat. Han er en vittig Sladderer, ugudelig og letfærdig og dog en virkelig Poet; hans Bøger er Ellepiger i Flor og Silke, der mylrer af Utøi, saa man ikke kan lade dem frit løbe om i Stuen hos paaklædte Mennesker"
(brev af 31. maj til Edvard Collin).

12. juni

Afrejse fra Basnæs, med damperen Skirner fra Korsør til Århus (om bord bl.a. digteren Ernst von der Recke, der i København plejer at læse sine digte for HCA). Ankomst til Friisenborg samme dag. Træffer her Karen Blixens far, Wilhelm Dinesen, der er blandt de boende gæster på gården.
Der tages ved dette besøg adskillige fotografier af HCA på Friisenborg, bl.a. et, hvor han står med et brev fra Anna Bjerring i hånden.
Laver 24 klipninger til en lyseskærm i lighed med den, han lavede på Holsteinborg.

30. juni

Afrejse fra Friisenborg. Over Randers til Hem præstegård, hvor HCA er gæst hos pastor Ole Christian Kahrs, der er gift med en datter af Joh. Ferd. Neergaard.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1864 – 1865 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. VI af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)