Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1864


2. januar

HCAs formue opgøres til 10.039 rdl. (omregnet til 1993-penge minimum 1.000.000 kr.). Heraf står de 4.539 rdl. i sparekassen, 2.500 er et lån til Edvard Collin, og 1.000 er et lån til Henrik Stampe (af begge lån svares der renter). Desuden ejer HCA en kgl. obligation på 1.000 rdl.
Betaler p.t. 12 rdl og 48 skill. i skat i kvartalet.

5. januar

Vender tilbage til København.

Januar

Følger mobiliseringen i København ("Tidsøieblikket knugede mig, betaget og følende min Forladthed saa bitterligt", dagbogen d. 29.).

13. januar

Læser op i Arbejderforeningen.

23. januar

Læser op for farmaceuterne hos restauratør Vincents.

1. februar

Krigen bryder ud, tyskerne går over Ejderen.

3. februar

Læser op for flere hundrede damer i Arbejderforeningen. Første efterretninger om slag (kampen ved Mysunde).

5. februar

Dannevirke rømmes uden kamp. Slesvig indtages af tyskerne. I de følgende dage uroligheder i København, hvor regeringen (og undertiden også kongehuset) udråbes som forrædere.

16. februar

Er med kontorchef i krigsministeriet, justitsråd Chr. Glud, der forestår uddelingen af penge til soldaternes koner og børn. HCA var blevet bedt om at levere en vers-inskription til de papirsparebøsser, der her skulle anvendes og fandt et vers frem, han havde lavet til sparebøsser fra en tidligere indsamling. Men her stod der, at "Soldaten skjærmer Dannevirke". Den gik jo ikke nu, så teksten måtte omformuleres!
Om uddelingen noterer HCA i dagbogen d. 16.:

"Det var netop i de Værelser paa Holmen hvor jeg ved min første Ankomst til Kjøbenhavn kom til Admiral Krigers og besøgte Frøken Tønderlund, siden havde jeg ikke været der; sidst stod jeg her med mit sørgespil: Røverne i Vissenberg, nu som en af Danmarks berømte Digtere og bragte mit Aandens Bidrag til den danske Hærs Koner og Børn".

HCAs sparebøsser sælges i stort tal ved en basar, som damerne holder senere på måneden i Studenterforeningen til fordel for soldaternes efterladte i København. Sparebøsserne sælges for 24 skilling pr. stk.

Februar

Får i denne tid nye tænder, som han har store problemer med.

"Bedre døe og begravet, man falder hen Stykke for Stykke, det vil sige Foderalet, inden i er jeg endnu 16 Aar, men tør [har ikke lov til] ikke være det efter de andres Sigende"
(dagbogen d. 29.).

Februar

Noterer om stemningen i Danmark:

"Her hjemme megen Misstemning og Meget med Partier, det er især Fruentimmerne som ere fanatiske"
(dagbogen d. 21.).

24. februar

Læser op i Arbejderforeningen, hvor entreen går til Første Regiment. HCA køber selv 4 billetter. Der er - i følge HCA selv - fuldt hus, og indtægten bliver 60 rdl. og to mark. Da entreen er 8 skilling, har der været 724 betalende tilhørere.

26. februar

Bringer en større papirklipkomposition hen til en velgørende basar, så den kan bortauktioneres dér. HCA sætter selv en pris på 3 mark, men den bliver solgt for det dobbelte, 1 rdl.
Denne fabulerende komposition bærer i øvrigt en inskription af HCA selv:

"Den Klipning her er noget dyr/ den er sat til en halv Rigsdaler/ Men det er et heelt klippet Eventyr/ Og dit Hjertelag betaler"
(privat eje, gengivet i: H.C. Andersen. Papirklip/ Paper Cuts. 1992).

3. marts

Får sine nye tænder fra tandlæge Bramsen og noterer da i dagbogen:

"En ny Indskrivelse i de gamle Mænds Rolle og med mine ungdommelige Følelser derfor latterlige Personlighed".

9. marts

Førsteopførelse på Casino af Paa Langebro, Folkekomedie med Chor og Sange i fire Acter. Efter Musæus og Kotzebue. Opføres her i alt 19 gange i HCAs levetid.

16. marts

Læser op ved en koncert i Studenterforeningen til indtægt for soldaterne. Plages i denne tid af mange, der vil have ham til at læse op i forbindelse med velgørenhedsarrangementer.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1864 – 1865 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. VI af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)