Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1863

Hjem fra Spaniens-rejsen
Gælden til Collinerne
Kedsomhed og hyldest
Rejsebogen I Spanien

1863: Hjem fra Spaniens-rejsen


Dette år

Udkommer Fortællinger og Eventyr på tjekkisk oversat af Mik. Boleslavsky (Praze).

Dette år

Udkommer 14 HCA-eventyr i russisk oversættelse (fra tysk). "Oversætterindernes selskab" (Skt. Petersborg) står for udgaven, der indledes med en lille artikel. Heri hedder det om eventyrene:

"Man kan roligt sige, at der næppe i noget lands litteratur findes noget, i denne genre, der overgår disse eventyr i deres overmåde stærke fantasirigdom, friskhed og fortælleglæde".

Udvalget genudgives i 1867.

Dette år

Udkommer The Ice-Maiden and Other Tales i Philadelphia, oversat fra tysk af Fanny Fuller. Det er den første amerikanske eventyrudgave, der ikke bygger på en britisk udgave.

Til 14. januar

I Bordeaux, hvor den derboende danskfødte vinhandler N.J. Jurgensen tager sig af dem. Hører her to gange Gounods opera Faust, men foretrækker Goethes skuespil. Det var "Duften af Blomsten men ikke Blomsten selv", (dagbogen d. 7.). Det afholder ham dog ikke fra at høre operaen flere gange senere, bl.a. i København.

14. januar

Afrejse fra Bordeaux. Over Angoulême, Poitiers, Tours, Blois og Orléans til Paris.

21. januar - 20. marts

I Paris. Her skaffer den danske attaché Harald Moltke-Huitfeldt ham en måneds fri adgang til operaen (man undrer sig fra fransk side over, at det er operaen og ikke teatret, han vil have fri adgang til).
Træffer Marmier, men søger at undgå hans selskab. Møder også P.L. Møller hos generalkonsul Albert Delong. Møller undrer sig over, at HCA ser så ung og uforandret ud, mens HCA selv føler sig meget besværet af alder og sygdomme.
Omgås meget Bjørnstjerne Bjørnson og læser hans stykke Sigurd Slembe, hører desuden af Bjørnson om planen for hans næste stykke, Maria Stuart. Møder digteren Henrik Scharling og læser hans Nøddebo Præstegaard. Er på La Morgue og ser på lig, der er trukket op af Seinen.
Får friplads på Théatre Francais og på Opéra comique. Træffer sammen med Kertbeny igen og overvinder sin tidligere modvilje mod ham. Får (6. marts) brev om major Serres død.
Træffer sammen med Clara Schumann og hendes datter, kommer i strid med Clara Schumann om Gade og Hartmann (hun kalder Gade mesteren og Hartmann en dilettant). Indbydes af hende til hendes koncert. Opsøger forlagsboghandler E. Dentu og beklager sig over den dårlige franske oversættelse af hans eventyr.

9. februar

Udkommer første hæfte af H.C. Andersens Eventyr og Historier. Med Illustrationer efter Originaltegninger af V. Pedersen. Andet Bind. Med 121 Illustrationer. De to sidste hæfter udkom 10. ma. og 30. marts. Denne udgave i to bind er sammen med de tre bind Nye Eventyr og Historier 1870-1874, ill. af Lorenz Frølich, den fuldstændige udgave af HCAs eventyr og historier inden for hans egen levetid.

11. marts

Skandinavernes fest i Palais Royal for HCA. Bjørnson holder talen for ham og priser hans folkelige vittighed og satire. Den svenske maler J.A. Malmström laver som festdekoration til ophængning for enden af festsalen en stor akvarel, hvor man ser HCA omgivet af figurer fra sine eventyr (hans udkast til dekorationen er bevaret).

1863: Gælden til Collinerne


20. marts

Afrejse fra Paris. Over Aachen til Düsseldorf (her d. 21.-25.). Videre over Hannover, Hamborg (undervejs herfra, i Neumünster, skilles HCAs og Jonas Collins veje, idet Jonas tager over Kiel direkte til København), Flensborg, Haderslev-Assens, Odense.
I Odense går HCA i teatret: "jeg sad fremmet mellem Fremmede i min Fødeby", (dagbogen d. 29.); går efter 3. akt og hører bagefter, at der skulle have været råbt et hurra for ham ved stykkets slutning. Går næste dag - d. 30. - med biskop Engelstoft hen og ser sine forældres hus, opsøger sin fars grav og kigger ind i domkirken: "Alt var uforandret fra min Barndom", (dagbogen dags dato). Videre over Korsør til København.

31. marts

Ankomst til København. Rejsen med Jonas Collin d. Y. (som var HCAs gæst) kan anslås at have kostet HCA ca. 2.774 rdl. (HCA selv antager det samlede beløb til at være ca. 3.400 rdl., mens Edvard Collin kun sætter det til 2.374 rdl. Omregnet til 1993-penge er de 2.774 rdl. minimum 280.000 kr., hvoraf hen mod halvdelen må være betaling for Jonas). Trods udgifterne er HCAs formue under rejsen vokset med 1.269 rdl.
Den stigende modsætning mellem rejsefællerne førte til, at HCA efter hjemkomsten (25. marts) noterer i sin dagbog om de penge, han har givet ud på rejsefællen:

"det er afbetalt Gjeld, modtaget under trykkende Behandling, afbetalt under en overmodig selvfølende Caserer".

De meget bitre, undertiden ligefrem hadefulde følelser mod Jonas under rejsens sidste del og efter hjemkomsten dæmpedes dog efterhånden, men tog til igen senere.

April

Sammen med Bjørnson i København. Er som inviteret med til indvielsen af Studenterforeningens nye bygning (d. 15.). Hæfter sig ved den pompøse ramme og den "rå" udartning af festen (dagbogen).

5. april

Trykkes 6 Spaniens-digte i Illustreret Tidende.

20. april

Læser op i Arbejderforeningen ( i den store sal i Vingaardsstræde 6).

22. april

Med dampskibet Zampa til Bøget og derfra med vogn til Christinelund, hvor han arbejder på sin Spaniens-bog.

2. maj

Til Holsteinborg.

8. - 20. maj

På Basnæs, hvor han afslutter 1. gennemskrivning af Spaniens-bogen.

20. maj

Tilbage til København, til Nyhavn 67. Føler sig ensom og hjemløs, rastløs efter at rejse ud igen.
Besøger d. 22. maj Anna Bjerring, der er nogle dage i København.
Besøger i juni (d. 16.) for første gang fru Heiberg i Rosenvænget. Hun underholder ham med selvoplevede overnaturlige fænomener.

19. juni

Af sted til Glorup (ankomst d. 21., undervejs besøg hos fru Ingemann i Sorø og overnatning i Korsør). På Glorup,

"hvor jeg altid havde fundet et gjæstfrit Hjem", var haven nu "som forvandlet i Skjønhed, siden jeg sidst var her. Det gamle franske Parti var smykket med et Springvand, som kastede sin tykke Straale i Høide med de store Træer; den nyere Deel var forvandlet til en engelsk Park med herlige Trægrupper"
(fortsættelsen af Mit Livs Eventyr).

Herfra ture til Mullerup og Hesselagergård.

7. juli

Fra Glorup over Nyborg-Korsør og Korsør-Århus til Friisenborg.

8. - 19. juli

På Friisenborg som gæst hos lensgreveparret Thyra og C.E. Krag-Juel-Vind-Frijs (Han er den senere konseilspræsident). Her er på samme tid bl.a. maleren Thorald Læssøe (søn af HCAs gamle, moderlige veninde Signe Læssøe) og hans kone Emy, der er en søster til godsets ejer.
HCA laver papirklip og fotograferes. Med lensgrevinden har han en lang religiøs samtale (d. 16.).

19. juli

Over Århus-Korsør til Basnæs.

1863: Kedsomhed og hyldest


5. august

Til Skælskør, herfra til Slagelse og med tog til Roskilde. Bor hos domprovst Søren Ortwed til d. 10.

10. august

Tilbage i København, hvor han knapt nok er ankommet, før han begynder at kede sig.
Kedsomhed plager i det hele taget HCA meget i hans sidste 10-15 leveår som følge af aftagende litterært arbejde. HCA var den type forfatter, der er meget afhængig af inspiration, og den kom sjældnere eller vanskeligere til ham i de senere år, jvf. den to år senere historie "Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen".
Det er også kedsomheden, der er noget af baggrunden for den rastløse rejseaktivitet og for hans faren omkring til alt muligt, når han endelig er hjemme. Sammen med reel sygdom og bekymring over samfundsudviklingen og de nationale kriser er HCAs kedsomhed i disse år desuden en faktor bag hans stigende desperation, livstræthed, hypokondri og uligevægt.
Og sammenhængende hermed er nok også hans stigende forbrug af alkohol, der dog også har en baggrund i seksuelle frustrationer. Den aldrig forløste seksualitet dukker i disse år igen - efter en periode med relativ balance - frem som en plagsom faktor for ham.
HCAs ikke helt ubetydelige forbrug af vin, øl og andre alkoholiske drikke er antagelig udløsende faktor for den leverkræft, der bliver diagnosticeret som hans dødsårsag.

August

Begynder at komme hos familien Melchior, som han tidligere har mødt nogle gange og også korresponderet med.
Venskabet med balletdanseren Harald Scharff klinger af:

"Scharffs Sværmeri for mig er nu forbi, 'nu fængsler anden Gjenstand Heltens Blik'. Jeg er ellers ikke forstemt over det, som tidligere over lignende Skuffelser"
(dagbogen d. 27. august).

13. september

Skriver 13. september i dagbogen:

"Spise og Drikke noterer jeg som det sammenholdende, det bindende, det er forbi med Ungdoms Sind og Ungdoms Friskhed", og d. 16.: "Jeg er ikke tilfreds med mig selv. Jeg kan ikke være i min Eensomhed, træt af Liv og Leven".

Om Scharff noterer HCA d. 13. november 1865 efter et besøg af ham, da HCA er kommet hjem fra Sverige: "han er en Sommerfugl, der flaggrer om i Sympati".

19. september

Er til den nye Arbejderforenings 3-års dag. Hyldes her for sine oplæsninger. Føler sig flov over hyldesten:

"tænkte paa alle mine menneskelige Svagheder og syntes næsten det var en Comedie det Hele"
(dagbogen dags dato).

10. oktober

Læser op i Arbejderforeningen.

12. oktober

Er til en begravelse i Vartov kirke, hvor Grundtvig prædiker. HCA synes bedre om hans lange "digteriske" salme end om hans prædiken.

16. oktober

Ser for første gang den nye hovedbanegård (dagbogen: "alt fremmet; jeg syntes ikke jeg var i Hjemmet") og det nye kommunehospital.

21. oktober

Læser for første gang højt i Studenterforeningens nye bygning (for 500 tilhørere).

4. november

Læser igen op i Studenterforeningen.

1863: Rejsebogen I Spanien


6. november

Læser op ved et blandet litterært-musikalsk arrangement i Studenterforeningen. Melder sig siden (19. november) ind i Studenterforeningen og går dagligt derop for at udfylde sin kedsomhed med at læse aviser, undertiden også for at spise i restaurationen dér.

9. november

Udkommer I Spanien.

12. november

Møder ved en middag hos Collins Mathilde Fibiger alias Clara Raphaël ("hun seer saa lidende, saa forsulten ud", dagbogen).

15. november

Fr. VII dør. HCA er meget bedrøvet og forstemt: "Jeg følte mig syg, aandeligt og legemligt betaget [dvs. medtaget]" (fortsættelsen af Mit Livs Eventyr).

December

Under forberedelserne til Fr. VIIs begravelse på ny optræk til krig med Tyskland. HCA meget nedtrykt:

"det seer uendeligt mørkt ud. Det er som mod Danmarks sidste Tider, jeg har kun Tanke om Krig eller Oprør, mit Sind er nedkuet; tomme politiske Taler hører man. Jeg seer min smule Sammensparede, veiret hen, seer mig som Tigger paa min gamle Alder [...] Med Danmark er det forbi, og med min Lykkes Levetid - nu kommer Dødens Nat"
(dagbogen d.12.).

Officielt - som man finder det i fortsættelsen af Mit Livs Eventyr - udtrykker HCA det sådan:

"Endnu troede jeg paa Frelse fra Gud, men tidt slog Angst og Smerte ned i mit Hjerte; aldrig har jeg inderligere følt, hvor fast jeg var groet til mit Fædreland. Ikke glemte jeg hvormegen Kjærlighed, Anerkjendelse og Venskab jeg havde modtaget i Tydskland, hvor kjære mine mange Venner og Veninder vare mig, men nu var et draget Sværd lagt imellem os. Jeg glemmer ikke Velgjerninger og Venner, men mit Fædreland er mig som min Moder; hun er og bliver den Første.
Hvor laae dog Alt tungt paa mit Hjerte! jeg leed og troede ikke, at jeg kunde bære det. Aldrig har Julen stillet sig saa mørk og tung som i dette Aar".

December

"Digte af H.C. Andersen", Spaniens-digte trykt i Nye Digte af danske Digtere udgivet af Chr. Winther. Digtene chokerer hans bekendte ved deres sanselighed.

23. december

Til Basnæs, hvor Carl Bernhard indfinder sig nytårsaften. Stærkt mismod på egne og Danmarks vegne ved indgangen til det nye år.
Om dette siger han i fortsættelsen af Mit Livs Eventyr:

"Ved Aarets Skifte, i Nytaarsnat stod jeg angstfyldt for, hvad det nye Aar vilde bringe. Gud var den Stormagt, jeg stolede paa; han vilde ikke slippe Danmark".
Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1861 – 1863 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. V af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)