Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1863

Kedsomhed og hyldest

7. juli

Fra Glorup over Nyborg-Korsør og Korsør-Århus til Friisenborg.

8. - 19. juli

På Friisenborg som gæst hos lensgreveparret Thyra og C.E. Krag-Juel-Vind-Frijs (Han er den senere konseilspræsident). Her er på samme tid bl.a. maleren Thorald Læssøe (søn af HCAs gamle, moderlige veninde Signe Læssøe) og hans kone Emy, der er en søster til godsets ejer.
HCA laver papirklip og fotograferes. Med lensgrevinden har han en lang religiøs samtale (d. 16.).

19. juli

Over Århus-Korsør til Basnæs.

1863: Kedsomhed og hyldest


5. august

Til Skælskør, herfra til Slagelse og med tog til Roskilde. Bor hos domprovst Søren Ortwed til d. 10.

10. august

Tilbage i København, hvor han knapt nok er ankommet, før han begynder at kede sig.
Kedsomhed plager i det hele taget HCA meget i hans sidste 10-15 leveår som følge af aftagende litterært arbejde. HCA var den type forfatter, der er meget afhængig af inspiration, og den kom sjældnere eller vanskeligere til ham i de senere år, jvf. den to år senere historie "Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen".
Det er også kedsomheden, der er noget af baggrunden for den rastløse rejseaktivitet og for hans faren omkring til alt muligt, når han endelig er hjemme. Sammen med reel sygdom og bekymring over samfundsudviklingen og de nationale kriser er HCAs kedsomhed i disse år desuden en faktor bag hans stigende desperation, livstræthed, hypokondri og uligevægt.
Og sammenhængende hermed er nok også hans stigende forbrug af alkohol, der dog også har en baggrund i seksuelle frustrationer. Den aldrig forløste seksualitet dukker i disse år igen - efter en periode med relativ balance - frem som en plagsom faktor for ham.
HCAs ikke helt ubetydelige forbrug af vin, øl og andre alkoholiske drikke er antagelig udløsende faktor for den leverkræft, der bliver diagnosticeret som hans dødsårsag.

August

Begynder at komme hos familien Melchior, som han tidligere har mødt nogle gange og også korresponderet med.
Venskabet med balletdanseren Harald Scharff klinger af:

"Scharffs Sværmeri for mig er nu forbi, 'nu fængsler anden Gjenstand Heltens Blik'. Jeg er ellers ikke forstemt over det, som tidligere over lignende Skuffelser"
(dagbogen d. 27. august).

13. september

Skriver 13. september i dagbogen:

"Spise og Drikke noterer jeg som det sammenholdende, det bindende, det er forbi med Ungdoms Sind og Ungdoms Friskhed", og d. 16.: "Jeg er ikke tilfreds med mig selv. Jeg kan ikke være i min Eensomhed, træt af Liv og Leven".

Om Scharff noterer HCA d. 13. november 1865 efter et besøg af ham, da HCA er kommet hjem fra Sverige: "han er en Sommerfugl, der flaggrer om i Sympati".

19. september

Er til den nye Arbejderforenings 3-års dag. Hyldes her for sine oplæsninger. Føler sig flov over hyldesten:

"tænkte paa alle mine menneskelige Svagheder og syntes næsten det var en Comedie det Hele"
(dagbogen dags dato).
Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1861 – 1863 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. V af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)