Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1862

På Spaniensrejse

6. - 13. juli

På Lerchenborg. Gartneren her viser sig at være en søn af rektor Meisling ("jeg har da baaret ham paa mine Arme").
Religiøs diskussion med en missionær fra Tranquebar, pastor Knudsen:

"Han kastede en Masse Bibelsprog der blev Tornebuske mellem mig og Guds Kjærlighed; jeg sagde at i Guds Natur kunde jeg føle mig mere opbygget end ved en daarlig Prædiken. 'Men Naturen prædiker ikke Christendom!' svarede han. Jeg blev nerveus, følte mig ikke glad eller hyggelig hos den overmodige Mand!"
(dagb. d. 12.).

13. - 17. juli

Hos J.P.E. Hartmanns i Roskilde.

1862: På Spaniensrejse


17. - 23. juli

I København, hvor han bor på hotel d'Angleterre.

23. juli

Af sted på Spaniensrejsen. Har inden afrejsen bl.a. studeret digteren Chr. K. F. Molbechs En Maaned i Spanien fra 1848. Kan inden afrejsen hæve 1.000 rdl. af sit honorar fra Reitzel for den kommende illustrerede eventyrudgave. Deponerer pengene i Privatbanken. Føler sig ved afskeden som en afdød, der går igen, mens alle tror, han for længst er væk.
Over Sorø, hvor han står af og tager med omnibus ind til fru Ingemann, og samme dag videre til Korsør. Herfra sammen med Jonas Collin d. Y. med skib til Flensborg.

24. - 26. juli

I Flensborg, hvor HCA d. 25. - som indbudt til at være med i "inderkredsen" - deltager i afsløringen af krigsmonumentet Isted-løven.

26. juli

Videre over Altona, Göttingen, Frankfurt og Freiburg til Brunnen i Schweiz (ankomst 30. juli). Her er Edvard, Henriette (Jette) og deres datter Louise Collin.

6. - 13. august

Er sammen med Collinerne i Interlaken. Sammen videre til Bern (her d. 13.-15.) og herfra over Fribourg til Montreux.

16. - 30. august

I Montreux. Opsøges her af Jules Jürgensen d. Æ. med familie. Underrettes her pr. brev om, at han nu er sat i skat af en indtægt på 2.500 rdl., hvoraf han skal betale 50 rdl. (2%) i skat. Dette er nu og senere til stor ærgrelse for ham.

30. august

Afrejse fra Montreux sammen med Jonas Collin d. Y. Over Lyon, Nîmes (hvor HCA besøger bageren og digteren Jean Reboul) til Perpignan ved den spanske grænse. Hjemmefra medbringer HCA en åben anbefalingsskrivelse fra udenrigsministeriet til alle danske konsulater i Spanien.

6. september

Tidligt om morgenen i vogn over Pyrenæerne og ind i Spanien til den spanske grænseby Junqueras:

"Det var paa den sjette September, jeg som Barn første Gang kom til Kjøbenhavn, det var den sjette September, mange Aar derefter, jeg første Gang kom ind i Italien, og nu paa samme Dato, samme Maaned, skulde Spanien aabnes for mig, det traf sig saa"
(rejsebogen I Spanien).

Videre med vogn over Figuera og Gerona. Med tog fra Gerona til Barcelona.

7. - 16. september

I Barcelona, hvor de modtages af den danskfødte købmand, bank- og jernbanedirektør Herman Schierbeck (bror til billedhuggeren Christian Schierbeck, som HCA havde truffet i Roskilde 1. januar samme år).
Vænner sig her til at ryge cigarer ("der nu smager mig", dagbogen d. 8.), når han sidder på balkonen og nyder den spanske aften. Det er både rigtige cigarer og "Papirs-Cigar, den, de Alle selv vide at rulle" (I Spanien), dvs. cigaretter. Allerede først på året hjemme i København havde HCA røget cigarer, som han fik forærende af venner, men følte sig undertiden utilpas ved det.
Badeudflugt til Barcelonette (hvor HCA - som han skriver i dagbogen d. 10. - bader i brændingen "med spanske Svømmebuxer" på).
Er sammen med Schierbeck til tyrefægtning.
Oplever voldsom oversvømmelse under skybrud:

"Aldrig har jeg saaledes seet Vandets Magt, det var forfærdeligt! [...] Folk flygtede, jamrede og raabte. Altaner og Tage vare fyldte med Mennesker. Paa Gaden seilede Træer og Bohave [...] Man fortalte, at inde i Kirken ved Rambla stode Præsterne i Vand til midt paa Livet og sang Messe"
(I Spanien).

17. september

Ankomst med skib til Valencia. Driller her Jonas med, at Vilhelmine Wanscher, som de begge kender, og hvis forlovelse Jonas tog sig nær, ville være en kone for ham selv [HCA]. Jonas farer op og svarer, at "det var væmmeligt og at han paa Menneskehedens Vegne vilde gjøre Indsigelse" (dagbogen dags dato).

20. september

Videre med tog til Almanza, Alicante, over Elche og Orihuela til Murcia (23.-26.), videre til Cartagena (her 26.-29.) og herfra med skruedamperen Non plus ultra til Málaga.

30. september - 5. oktober

I Málaga. Kan herfra skimte den afrikanske kyst. Er igen til tyrefægtning (5. oktober), men oprøres her over råheden og afskyeligheden i den. Mister her sine miniatureordener.
Herfra over Loja til Granada.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1861 – 1863 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. V af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)