Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1862


April

I anledning af koncerter med Alexander Dreyschock, violinistinderne Marie og Wilhelmine Neruda (hvis bror Franz Neruda er cellist i Det kgl. Kapel) og Anton Rubinstein er HCA en del sammen med dem også privat.

29. april

I utrykt brev til fru Scavenius omtaler HCA, hvad han sidst har erfaret om sine skrifters udbredelse:

"Mine Eventyr og Historier bringe mig stadigt nye Glæder; forleden fik jeg fra New York det bekjendte Tidsskrift the national Qvarterly Review hvori mine Digtninger med stor Roes omtales og siges at finde den bedste Indgang hos det amerikanske Folk, men endnu betydeligere er det dog at i Indien slaae ogsaa mine Eventyr Rødder. Unge Hinduer have oversat en Deel af de meest bekjendte europæiske Skrifter og jeg nyder den Ære at være oversat med og forunderligt, mine Eventyr tiltale meest, særligt Historien om en Moder".

30. april

Læser igen op i Kunstnerforeningen.

15. maj

Sidder for Elisabeth Jerichau-Baumann, der "maler mig med et sygt Barn og en Gruppe Børn dertil" (dagbogen). Seancerne fortsattes de følgende dage. I juni var hun færdig med billedet og tog det med til London for at vise det på verdensudstillingen dér. Billedet blev ikke solgt derovre. Prisen var også 200 pund (1.800 rdl.).

2. juni

Til Basnæs. Ophold her til 16. juni. Arbejder på nye vers, der skal lægges ind i Ravnen.

16. - 22. juni

På Holsteinborg. Filer videre på versene til Ravnen.

22. juni - 6. juli

På Basnæs.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1861 – 1863 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. V af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)