Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1862

Ingemann dør

1. januar

Tilbage til København

25. januar

Læser op for et publikum af damer i Arbejderforeningen.

30. januar

Får af Reitzel tilbudt 3.000 rdl. for en udgave af de illustrerede eventyr.

31. januar

Læser igen for damer i Arbejderforeningen.

Februar

Får et meget følelsespræget venskab med den 25-årige balletdanser Harald Scharff, som han havde et sporadisk kendskab til siden 1857. Deres forhold vækker opmærksomhed (dagbogen for 17. februar:

"Theodor [Collin] satte mig i meget ilde Humeur, med at fremhæve hvor stærk jeg viiste min Kjærlighed for S, at man lagde Mærke der til og fandt det latterlig".

Deres venskab varer ca. 1 1/2 år.

7. februar

Læser op hos Natalie Zahle for "hele det qvindelige Institut" (dagbogen).

10. februar

Tilsagt til kongen til kl. 8 om aftenen, hvor HCA læser sin nyeste eventyrsamling højt.

"Kongen var livlig, fortalte om sit Ophold i Schweitz [HCA har jo læst bl.a. "Iisjomfruen", der udspiller sig i Schweiz] takkede mig særdeles for den Fornøielse han havde af min Læsning og trykkede flere Gange min Haand"
(dagbogen).

17. februar

Læser op i Kunstnerforeningen.

1862: Ingemann dør


19. februar

Først på dagen til modtagelse hos Fr. VII og grevinde Danner, underholder sig en del med grevinden, der forbereder ham på, at han snart vil blive inviteret igen til at komme og læse op, og beder ham tage sit album med.
Om aftenen til bal hos prins Christian (den senere Chr. IX). To dage før havde HCA tilfældigt mødt prinsen på gaden og fået invitationen. Er uheldig med sin påklædning ved ballet:

"Jeg alene havde sorte Handsker paa, det generede mig grueligt"
(dagbogen).

24. februar

Ingemann dør.

4. marts

Til Sorø til Ingemanns begravelse. Når at se den døde og overværer, at hans pulsårer skæres over. Får af fru Ingemann beretning om hans sidste timer. Samme aften tilbage i København og til bal hos prins Frederik af Hessen.

5. marts

Ved besøg hos Einar Drewsen fortæller han denne "om min erotiske Tid" (dagbogen dags dato). Er i denne tid stærkt optaget af Scharff, der betror HCA alle sine "smaa Hjerte-Hemmeligheder [...] jeg længes daglig efter ham" (dagbogen d. 6.).

8. marts

Ser hos Jerichaus Elisabeth Jerichau-Baumanns maleri "Havfruen" i en ny udgave (maleriet er inspireret af HCAs eventyr) og finder det "ganske mesterlig".

9. marts

Trykkes i Illustreret Tidende HCAs mindeartikel om Ingemann (med billede fra jordfæstelsen). Her skriver HCA bl.a.:

"Hvad han plantede groer, thi det har slaaet Rødder i Folkets Hjerter. Hans Tale lagde Toner i det danske Sprog, hans Fædrelandssind lægger Kraft i Sværdet, hans rene Tanke er som den forfriskende Søvind!"

HCA skildrer ham nu i lighed med den drøm, Ingemann havde fortalt ham, og som lå bag digtet "Den hemmelighedsfulde Port", som

"vakt" fra døden og slutter: "Hvad der maa forsvinde og veire hen er nu lagt i Graven under Kirkeklokkers Klang, Salmetoner og Kjærlighedens Taarer; hvad der aldrig døer, er hos Gud; hvad han plantede, er hos os til Glæde og Velsignelse".

Medio marts

Sidder for billedhuggeren Fr. Chr. Stramboe, der laver en medaljon af HCA til galvanoplastikeren C. Møller.

17. marts

Hos prins Christian (den senere Chr. IX).

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1861 – 1863 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. V af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)