Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1861


4. januar

Tilbage til København.

27. januar

Efter middag hos "Faderen Collin" er HCA

"Kl 8 hos Kongen og læste de nye Eventyr. Kongen sadte selv Sukker og Vand [antagelig til en romtoddy] til mig, gav mig tre Gange Haanden, som jeg kyssede; han var saa fortrolig og hjertelig. "Men hvorledes finder De nu paa Alt dette!" sagde han, "hvorledes kommer det! Har De nu alt det i dette Hoved". Jeg har Intet naar jeg er ude, men naar jeg kommer paa Hjemmets Jordbund, saa strømmer det frem" (dagbogen). I et utrykt brev til fru Scavenius af 8. febr. siger HCA, at det drejer sig om "alle de Historier og Eventyr jeg fuldendte paa Basnæs".

20. februar

Læser højt for 800 mennesker i Arbejderforeningen, "der nu tæller omtrent 25.000 Medlemmer" (utrykt brev af 8. febr. til fru Scavenius).

2. marts

Udkommer Nye Eventyr og Historier. Anden Række ("Tolv med Posten", "Skarnbassen", "Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige", "De Vises Steen", "Sneemanden", "I Andegaarden", "Det nye Aarhundredes Musa"). Læser samme dag sine nye eventyr i Studenterforeningen.

7. marts

Læser højt ved et aftenbesøg hos kultusminister Monrad.

9. marts

Læser højt i Arbejderforeningen ("stormende Bifald", almanakken).

20. marts

Læser igen i Arbejderforeningen og med samme respons.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1861 – 1863 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. V af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)