Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1861

To eventyrhæfter
På rejse med Jonas Collin d. Y.
Jonas Collin d. Æ. dør

1861: To eventyrhæfter


Dette år

Udkommer i Genève og Paris på forlaget Joel Cherbuliez Jules Jürgensen d. Y.s oversættelse af nogle af HCAs eventyr, deriblandt "Dyndkongens Datter". Bogen bærer titlen Fantasies danoises.

4. januar

Tilbage til København.

27. januar

Efter middag hos "Faderen Collin" er HCA

"Kl 8 hos Kongen og læste de nye Eventyr. Kongen sadte selv Sukker og Vand [antagelig til en romtoddy] til mig, gav mig tre Gange Haanden, som jeg kyssede; han var saa fortrolig og hjertelig. "Men hvorledes finder De nu paa Alt dette!" sagde han, "hvorledes kommer det! Har De nu alt det i dette Hoved". Jeg har Intet naar jeg er ude, men naar jeg kommer paa Hjemmets Jordbund, saa strømmer det frem" (dagbogen). I et utrykt brev til fru Scavenius af 8. febr. siger HCA, at det drejer sig om "alle de Historier og Eventyr jeg fuldendte paa Basnæs".

20. februar

Læser højt for 800 mennesker i Arbejderforeningen, "der nu tæller omtrent 25.000 Medlemmer" (utrykt brev af 8. febr. til fru Scavenius).

2. marts

Udkommer Nye Eventyr og Historier. Anden Række ("Tolv med Posten", "Skarnbassen", "Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige", "De Vises Steen", "Sneemanden", "I Andegaarden", "Det nye Aarhundredes Musa"). Læser samme dag sine nye eventyr i Studenterforeningen.

7. marts

Læser højt ved et aftenbesøg hos kultusminister Monrad.

9. marts

Læser højt i Arbejderforeningen ("stormende Bifald", almanakken).

20. marts

Læser igen i Arbejderforeningen og med samme respons.

1861: På rejse med Jonas Collin d. Y.


4. april

Afrejse fra København til Sorø, hvor Jonas Collin d. Y. næste dag støder til for at ledsage HCA på Italiens-rejse. Via Korsør-Flensborg, Harburg, Kassel, Frankfurt til Basel (i Basel 9.-11. april). I Basel sammen med maleren G.A. Amberger.

11. - 13. april

I Neuchâtel, hvor de møder Jules Jürgensen, fader og søn. Videre over Genève, Lyon, Avignon til Marseille. Videre over Toulon og med diligence (om natten) herfra til Nice.

18. - 21. april

I Nice. Passerer på turen videre derfra i diligence uden om Monaco, via Oneglia og Savona til Genua (ophold her 22.-25. april). Med skib fra Genua til Livorno og derfra til Civita vecchia og så til Rom.

28. april - 29. maj

I Rom. Omgås næsten dagligt Bjørnstjerne Bjørnson og finder begejstret respons hos ham. Omgås desuden den holstenske maler Johann Bravo (der også var dansk konsul i Rom), opsøger maleren Albert Küchler i klosteret Bonaventura, hvor Küchler nu er munk (Küchlers skæbne har inspireret Vilhelm Bergsøe til en af figurerne i Fra Piazza del Popolo), og ser ham nogle gange siden. Fortæller Küchler om sine eventyr og om sine oplæsninger i Arbejderforeningen. - Møder desuden bl.a. den engelske digter Robert Browning og den norske folkeeventyrsamler P.C. Asbjørnsen.

29. maj

Rejser over Civita vecchia, herfra med dampskib til Livorno, derfra videre til Pisa og Firenze (hvor han og Jonas Collin d. Y. er fra 31. maj-4. juni). Tilbage til Livorno og derfra med skib til Genua. Herfra videre over Turin til Milano (her 10.-12. juni). Stigende irritation hos HCA over hans unge rejsefælle. Fra Milano videre over Isola Bella, Domodossola, over Simplon til Brig og St. Maurice (ankomst 16. juni).

17. - 22. juni

I Bex. Påbegynder her sin historie om "Alpejægeren" (dagbogen d. 18.), dvs. "Iisjomfruen". Videre til Montreux (her 22.-28. juni). Træffer her sammen med den svenske forlægger Lars Johan Hiertas kone og døtre. Videre til Lausanne.
Får i Lausanne (28. juni) brev om Jonas Collin d. Ældres "nære Bortgang" (dagbogen) Jonas Collin omtaler HCA i reglen som "Faderen", men her i denne dagbogsindførsel blot som "gamle Collin". Et udtryk for, at HCA i de senere mange år har været inde i en (sen) frigørelsesproces fra Collins trykkende faderfigur. Denne frigørelsesproces har medført, at HCA efterhånden flere gange i sine dagbøger har tilladt sig selv at ytre vrede mod eller utilfredshed med den gamle Collin.
Fra Lausanne over Fribourg og Bern til Interlaken (ankomst 2. juli). Herfra udflugt til Lauterbrunnen og Grindelwald. Ser om aftenen (d. 3.) og også de følgende aftener den ny komet på himlen. Videre over Brientzersøen med dampskib til Brientz og derfra til Luzern.

5. - 14. juli

I Brunnen. Er her sammen med maleren G.A. Amberger. Får en af aftenerne her serenade ved hotellet af byens musikforening. Videre herfra over Einsideln, Richterswyl, Zürich, Romanshorn, Lindau, Kempten til München.

18. - 22. juli

I München. Besøger her englænderen Charles Boner (huslærer hos fyrsten af Thurn und Taxis), som ønsker at oversætte Mit Livs Eventyr. Videre over Augsburg, Nürnberg, Hoff, Chemnitz til Dresden, hvor rejsefællerne afhentes af major Serre.

26. juli - 14. august

På Maxen, hvor HCA arbejder intenst på "Iisjomfruen". Er her en del sammen med komponisten Adolf Henselt, af hvem han får op til 18 henrykkelses- og hilsen-kys om dagen. Bor hos Serres i Dresden 14.-18. august.

18. august

Fra Dresden over Leipzig og Braunschweig til Hamborg, hvor de to rejsefæller - efter HCAs forslag - bliver dus ("han blev bevæget derved og jeg glad", dagbogen d. 20.). Videre over Flensborg-Korsør til Basnæs. - Rejsen med Jonas Collin d. Y. har i alt kostet HCA 1.525 rdl. (omregnet til 1993-penge minimum 150.000 kr.).

22. - 26. august

På Basnæs. Er her sammen med skuespilleren Michael Wiehe og dennes kone.

26. august - 1. september

Hos Ingemanns i Sorø. Efter at have læst "Iisjomfruen" højt for Ingemann skriver HCA slutningen om.

1861: Jonas Collin d. Æ. dør


August - september

Udkommer en større omtale af HCA i USA, den unge forfatter og redaktør Horace E. Scudder's artikel "The Fairy Legends of Hans Christian Andersen" i National Quarterly Review 3. HCA får kendskab til artiklen 1. april 1862, og det er muligvis ham selv, der har sørget for, at Dagbladet d. 24. april samme år kan bringe et større referat af artiklen.

28. august

Jonas Collin d. Ældre dør.

1. september

Tilbage i København. Flytter igen ind hos mad. Anholm i Nyhavn 67.

2. september

Er til Collins begravelse. Samme dag trykkes i Dagbladet HCAs mindedigt over Collin. Er i disse dage meget nedtrykt og føler sig ensom efter Collins død.

4. september

Er til taffel for den italienske gesandt hos Fr. VII, der byder HCA velkommen hjem. Da HCA takker for, at kongen straks ville se ham, svarer Fr. VII.

"Det kan Du jo nok vide at jeg vilde have Dig med min gamle Dreng"
(dagbogen).

21. oktober

Er til afsløringen af Oehlenschläger-statuen på Garnisonspladsen (Skt. Annæ Plads).

16. november

Læser op i Arbejderforeningen.

23. november

Læser op i Studenterforeningen.

24. november

Læser op i Arbejderforeningen.

25. november

Udkommer Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Anden Samling ("Iisjomfruen", "Sommerfuglen", "Psychen", "Sneglen og Rosenhækken").

1. december

Opsøges af Fr. Paludan-Müller, der er begejstret for "Iisjomfruen".

5. december

Læser op i Arbejderforeningen.

19. december

Får besøg af nogle unge mennesker, der vil drikke hans skål i anledning af, at der har stået i Århus Avis, at han og fru Heiberg er blevet forlovet.

20. december

Til Sorø. Ingemann læser (d. 21.) for HCA to digte "om det tilkommende Liv", det ene bygger på en drøm, Ingemann virkelig har haft ("Den hemmelighedsfulde Port"). Den følgende aften (d. 22.) er der selskab hos Ingemanns, og

"Ingemann og jeg disputerede om Syner og Aabenbaringer, jeg benægtede dem ikke, men sagde jeg ikke troede paa dem [...] Om Natten tænkte jeg over min saakaldte Vantro, om nu et Spøgelse viiste sig og straffede med at skræmme, men saa tænkte jeg, det er Væsner fra et høiere Stadium end vi, de kunde ikke bringe Grav Kulde og Gysen, de maa bringe Glæde og Lys og saa var jeg igjen tryg"
(dagbogen dags dato).

23. december

Til Holsteinborg. Får her d. 24. brev fra Edvard Collin om, at hans formue nu er på 8.200 rdl. Synes nu, at han kan tænke på at tage til Spanien med Jonas Collin d. Y. (Har fået smag for Spanien ved - under besøget hos Ingemanns - at læse i Chr.K.F. Molbechs rejsebog fra Spanien).
Klipper ved dette besøg på Holsteinborg billeder til en lyseskærm.

24. december

Om juleaften på Holsteinborg og heroverfor om julen i barndomshjemmet skriver HCA i et brev til Ingemann dateret juledag:

"Min Stue støder lige op til Kirken; jeg kan gjennem Døren træde derind paa Pulpituret. Orgelet spiller, og Psalmesangen lyder ind til mig, idet jeg skriver dette Brev. Her er saa julefestligt, og iaftes var her Barneglæde. Alle de Smaa vare saa lykkelige ved Juletræet og dets Herligheder. Jeg fik ogsaa mit Julebord med mange Sager, der tydede paa mine Eventyr. Katten sad paa Blækhuset, Nissen dandsede med Penneholderen, Sommerfuglen fløi i florentinsk Mosaik paa Papirtrykkeren, og min lille Pige med Svovlstikkerne havde ogsaa indfundet sig.
Jeg tænkte ellers meget igaar paa min Juletid i Barndommen; den var dog den rigeste, jeg har oplevet, uagtet Stuen var saa lille, og jeg intet Juletræ havde; men Grøden, Gaasen og Æbleskiverne manglede aldrig, og den Aften stod der to Lys paa Bordet. Et halvt Hundred Aar tilbage har jeg Jule-Erindring. Hvor forunderligt er jeg dog baaret frem!"
Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1861 – 1863 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. V af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)