Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1861


21. oktober

Er til afsløringen af Oehlenschläger-statuen på Garnisonspladsen (Skt. Annæ Plads).

16. november

Læser op i Arbejderforeningen.

23. november

Læser op i Studenterforeningen.

24. november

Læser op i Arbejderforeningen.

25. november

Udkommer Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Anden Samling ("Iisjomfruen", "Sommerfuglen", "Psychen", "Sneglen og Rosenhækken").

1. december

Opsøges af Fr. Paludan-Müller, der er begejstret for "Iisjomfruen".

5. december

Læser op i Arbejderforeningen.

19. december

Får besøg af nogle unge mennesker, der vil drikke hans skål i anledning af, at der har stået i Århus Avis, at han og fru Heiberg er blevet forlovet.

20. december

Til Sorø. Ingemann læser (d. 21.) for HCA to digte "om det tilkommende Liv", det ene bygger på en drøm, Ingemann virkelig har haft ("Den hemmelighedsfulde Port"). Den følgende aften (d. 22.) er der selskab hos Ingemanns, og

"Ingemann og jeg disputerede om Syner og Aabenbaringer, jeg benægtede dem ikke, men sagde jeg ikke troede paa dem [...] Om Natten tænkte jeg over min saakaldte Vantro, om nu et Spøgelse viiste sig og straffede med at skræmme, men saa tænkte jeg, det er Væsner fra et høiere Stadium end vi, de kunde ikke bringe Grav Kulde og Gysen, de maa bringe Glæde og Lys og saa var jeg igjen tryg"
(dagbogen dags dato).

23. december

Til Holsteinborg. Får her d. 24. brev fra Edvard Collin om, at hans formue nu er på 8.200 rdl. Synes nu, at han kan tænke på at tage til Spanien med Jonas Collin d. Y. (Har fået smag for Spanien ved - under besøget hos Ingemanns - at læse i Chr.K.F. Molbechs rejsebog fra Spanien).
Klipper ved dette besøg på Holsteinborg billeder til en lyseskærm.

24. december

Om juleaften på Holsteinborg og heroverfor om julen i barndomshjemmet skriver HCA i et brev til Ingemann dateret juledag:

"Min Stue støder lige op til Kirken; jeg kan gjennem Døren træde derind paa Pulpituret. Orgelet spiller, og Psalmesangen lyder ind til mig, idet jeg skriver dette Brev. Her er saa julefestligt, og iaftes var her Barneglæde. Alle de Smaa vare saa lykkelige ved Juletræet og dets Herligheder. Jeg fik ogsaa mit Julebord med mange Sager, der tydede paa mine Eventyr. Katten sad paa Blækhuset, Nissen dandsede med Penneholderen, Sommerfuglen fløi i florentinsk Mosaik paa Papirtrykkeren, og min lille Pige med Svovlstikkerne havde ogsaa indfundet sig.
Jeg tænkte ellers meget igaar paa min Juletid i Barndommen; den var dog den rigeste, jeg har oplevet, uagtet Stuen var saa lille, og jeg intet Juletræ havde; men Grøden, Gaasen og Æbleskiverne manglede aldrig, og den Aften stod der to Lys paa Bordet. Et halvt Hundred Aar tilbage har jeg Jule-Erindring. Hvor forunderligt er jeg dog baaret frem!"
Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1861 – 1863 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. V af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)