Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1860

Galde og lede i mit hjerte

2. oktober

Over Augsburg til München, hvor han er til d. 9. Er her til audiens og taffel hos kong Max (før taflet er der hos kongen et møde for tyske historikere, hvor HCA møder Leopold v. Ranke fra Berlin; denne læser op af sit nyeste værk om engelsk historie).

1860: Galde og lede i mit hjerte


9. oktober

Over Nürnberg til Leipzig (ankomst d. 11.). Besøger her forlæggerne Wiedemann og Lorck. Hører om den stærke tyske fjendtlighed mod Danmark. Videre til Dresden d. 13.

13. oktober - 4. november

I Dresden. Her ubehageligheder forårsaget af et brev fra Lorck til Kertbeny. HCA kastes igen ud i dyb krise. Omgås i Dresden atter Serres m.fl. af sine gamle bekendte. Hos Clara Schumann, lærer gennem hende også violinisten Joseph Joachim at kende og oplever de to sammen ved koncerter. Møder også den norske digter Andreas Munch og omgås denne en del. Får at vide, at hans eventyr er indført i skolerne i Sachsen. Er d. 3. efter indbydelse hos kong Johann af Sachsen og læser eventyr højt.

24. oktober

Edvard Collin foreslår i et brev af d.d. HCA, at han [EC] kan anbringe 1.000 rdl. af hans penge til 5% (1% over bankrente) "ved Udlaan til en fælleds Bekjendt, som er sikker nok". HCA accepterer. Det viser sig senere, at denne fælles bekendt er Henrik Stampe.

25. oktober

Clara Heinke prøver at få HCA til at komme at besøge hende i Breslau, men det er HCA aldeles ikke stemt for.

5. november

Til Berlin ( kun 1 dags ophold, hvor han besøger komponisten Meyerbeer og med interesse ser Verdis Rigoletto), videre over Hamborg, Neumünster, Rendsborg, Haderslev, med skib til Assens, ankomst til Odense d. 9.

"Byen pyntet op men ikke saa interessant som i gamle Dage, Kirken staaer frit men Beldenaks Gaard borte, Apotheket pynteligt kjedeligt, mange kjedelige nye Kasser ... Ene sad jeg paa Postgaarden, ene i min Barndomsby, medens i Udlandet Venner og Beundrere omgive mig",
(dagbogen d. 9.).

Er bl.a. sammen med Julius Gerson ("En lille Nisse rejste"), der er redaktør af Fyens Stiftstidende. Ser, at hans forældres hus er ombygget med en etage ovenpå, og at alt i det hele taget er forandret. Videre til Nyborg d. 10. med diligence og derfra med dampskibet til Korsør.

10. - 17. november

På Basnæs. Ser sig her i østrigeren E.M. Oettingers bog om hofferne "ondskabsfuldt" fremstillet og ser i avisen, at en litterat W.I. Karup holder et folkeligt foredrag over HCAs liv, hvori han "ondskabsfuldt behandles og beklikkes".

"Jeg har paa denne Reise ligesom kastet mig i Søen og ladet Bølgerne drive mig, de drive mig igjen tilbage paa min egen Strandbred. Hvorfor! at haanes der eller knuse Hovedet mod en Steen. Man skal gaa paa Jorden om den var gloende...Galde og Lede i mit Hjerte",
(dagbogen d. 12.).

17. - 20. november

På Holsteinborg. Bor her i værelser lige op til slotskirken, hvorfra han kan høre salmesangen og enkelte af præstens ord. Noterer i dagbogen d. 20.: "Gud lad det ogsaa klare ind i mit Sind i Christendom og Gud!"

20. november

Til Sorø, hvor han bor hos Ingemanns. Besøger komponisten Peter Heise og møder hos ham billedhuggeren H.V. Bissen. Ingemann læser begyndelsen af sine erindringer for HCA.

23. november

Tilbage i København, hvor han tager ind på hotel d'Angleterre. Indbydes af Ida Koch (f. Wulff, datter af P.F. Wulff og søster til Jette) til fast at spise hos hende om fredagen (tidligere hans faste middagsdag hos Ørsteds). Ser på nye værelser, men får to i hotellets stueetage,

"hvor jeg nu boer, som i en Løgte, jeg har nemlig to Værelser i Stue-Etagen her paa Hjørnet af Kongens Nytorv og Østergade, men her er altfor levende, en Summen og Susen, en Kjøren om Natten, det er ikke til at holde ud i Længden"
(utrykt brev af 10. december til fru Scavenius på Basnæs).

15. december

Læser højt i Studenterforeningen.

18. december

Rejser fra København til Sorø og d. 20. videre til Basnæs:

"Juleaften var jeg paa Basnæs, hvor Juletræet tændtes, ikke blot eet for Husets Gjæster, men ogsaa eet for Godsets fattige Børn; deres Træ stod lige saa rigt og straalende som vort. Fru Scavenius havde selv pyntet det og tændt hvert Lys, og jeg havde klippet og klistret Figurerne, der hang paa Grenene. De dækkede Borde rundtom bare Julegaver, som de fattige Mødre særligt glædede sig til, Hvergarn til Skjørter, Lærred til Særke og mangt et andet nyttigt Stykke. De Fattige bleve godt beværtede og havde en glad Aften; vi havde flere. Sneen fygede, Kanebjælderne klang, de vilde Svaner sang ude fra Stranden. Der var deiligt ude, der var hyggeligt inde; Ungdommen dandsede til den lyse Morgen. Fra Nabogaardene og milevidt borte fra vare Slægtninge og Bekjendte indbudne".

Blandt gæsterne juleaften er også Carl Bernhard, der kommer sammen med familien på Borreby, hvor han opholder sig i julen:

"Hans friske, livlige Skildringer og det naturtro, dansk Charakteristiske giver ham Betydning som Forfatter. Han var dertil elskværdig, hjælpsom og opoffrende; ikke skulde man troe, at han var oppe i de Treds, saa ungdommelig var han af Udseende. Han var mellem de Dandsende, han var mellem de Converserende, og mod mig var han aaben, hjertelig, leende af Verdens Smaalighed, glad ved alt det Velsignede, der ogsaa fandtes"
(fortsættelsen af Mit Livs Eventyr).
Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1851 – 1860 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IV af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)