Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1860

Jules Jürgensen fils

3. - 11. juli

Igen i München. Er her til operaen Tannhäuser ("den storartede Musik fyldte mig", dagbogen d. 8.).

11. juli

Videre til Schweiz (over Lindau og Richterschwyl til Brunnen).

1860: Jules Jürgensen fils


14. - 28. juli

I Brunnen.

28. juli

Fra Brunnen over Luzern og Biel til Le Locle, hvor han bliver til 13. august og bor hos urfabrikanten Jules Jürgensen (søn af den danske urmager Urban Jürgensen). Jules Jürgensen bor på denne tid endnu i det hus, hvor hans morbror, J. Fr. Houriet og dennes familie boede, og hvor HCA havde været gæst første gang i 1833.
Jürgensens ældste søn, Jules, urmager ligesom faderen, oversætter nogle af HCAs eventyr til fransk, og under opholdet assisterer HCA med oversættelsen:

"De enkelte franske Oversættelser, der dengang fandtes af mine Skrifter, ansaaes ikke for at være gode, og min unge Ven vilde derfor forsøge at gjøre det bedre.
Under min Medvirken blev ogsaa, medens jeg opholdt mig i Locle, en fransk Oversættelse begyndt. Jeg lærte og saae til min Forundring, hvor rigt paa Udtryk for Følelser og Stemninger det danske Sprog er fremfor det franske; dette sidste har ofte kun et enkelt Ord, hvor vi have et heelt Udvalg. Det franske Sprog vil jeg kalde plastisk, det ligesom nærmer sig til Billedhuggerkunsten, hvor Alt er bestemt, klart og afrundet, men vort Modersmaal har en Farverigdom, en Afvexling i Udtryk, der betegne de forskjellige Stemninger. Jeg var glad ved mit Modersmaals Rigdom; hvor er det blødt og klangfuldt, naar det tales, som det skal tales!"
(fortsættelsen af Mit Livs Eventyr).

13. august

Med diligence til Yverdon og derfra videre med tog fra Neufchatel til Lausanne og med vogn herfra til Ouchy. Videre d. 17. med dampskib til Vevay og Montreux (ankomst d. 18.), indkvarteres lidt neden for Montreux i Vernex. Udflugter til fods i omegnen. Tilbage til Lausanne d. 25 og videre til Geneve d. 26.

25. august

Johan Ludvig Heiberg dør.

26. august - 15. september

I Genève. Er i denne tid skiftevis oppe og langt nede, plages undertiden af angst, selvmordstanker. Frygter at blive sindssyg. Stemningen letter dog, så den sidste uge af opholdet i Genève bliver god ("Jeg har det jo i grunden utrolig godt, kun jeg selv forstyrrer Nydelsen", dagbogen d. 7.). Modtager under opholdet her de første tekster oversat af Jules Jürgensen fils og omgås Henri Blanvallet, der vil oversætte Kun en Spillemand og De to Baronesser til fransk.

28. august

Møder M.A. Goldschmidt, der kommer fra London og er undervejs til Firenze.

1. september

Stifter bekendtskab med ungarsk litteratur gennem møde med K.M. Kertbeny, oversætter af Sandor Petöfi. Føler sig usikker på Kertbeny og får senere sin mistro til ham bekræftet.

5. september

Fejres af mennesker, der i Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung har læst, at det er årsdagen for hans ankomst til København. Bemærker dog i almanakken, at det først er d. 6., der er årsdagen.

16. - 21. september

I Basel, hvor han især omgås maleren G. A. Amberger og dennes familie. Opsøges her af Charlotte Kestner d. Y., datteren af den Lotte Kestner, der var model for Werthers Lotte.

22. september

Amberger rejser med HCA til Karlsruhe og er her HCAs gæst. Begge videre d. 24. til Stuttgart, hvor de indlogeres hos en forlagsboghandler Hoffmann.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1851 – 1860 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IV af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)