Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1858

Eventyr
Til Tyskland og Schweiz
Oplæsning i arbejderforeningen

1858: Eventyr


Dette år

Udkommer 1. udgave af Gustave Vapereau's Dictionnaire universel des contemporains (Paris, London, Leipzig) med en artikel om HCA,

"célèbre poëte et romancier danois" ("berømt dansk digter og romanforfatter"). I slutningen af artiklen hedder det om HCA: "On s'est plu à retrouver, dans M. Andersen, avec un esprit qui rappelle un peu Voltaire par l'ironie fine et déguisée, le sentiment et la rêverie des peuples du Nord, et une richesse d'imagination vraiment orientale; ce mélange de qualités diverses a contribué à faire de lui un des poëtes les plus originaux du XIXe siècle"

("Man har glædet sig over hos hr. Andersen - ved siden af en åndsform, der med sin fine og tilslørede ironi minder lidt om Voltaire - at genkende de nordiske folks følelse og drømmeri, sammen med en i sandhed orientalsk rigdom i fantasien; denne blanding af forskellige egenskaber har bidraget til at gøre ham til en af de mest originale digtere i det 19. århundrede").

Dette år

Udkommer en samlet udgave af eventyrene på hollandsk: Verzamelde vertellingen en sproken oversat af C. de Jong (Utrecht).

Dette år

Udkommer en samling af HCAs eventyr på ungarsk (Pest).

2. januar

Tilbage fra Basnæs til København.

30. januar

Læser højt i Studenterforeningen for "et særdeles stort Auditorium".

2. marts

Udkommer Nye Eventyr og Historier ("Suppe paa en Pølsepind", "Flaskehalsen", "Pebersvendens Nathue", "Noget", "Det gamle Egetræes sidste Drøm", "Abc-Bogen"). Udsolgt allerede d. 12. marts. Samlingen opnåede 4 oplag frem til 1865.

30. marts

For første gang til taffel hos Frederik VII.

31. marts

Tildelt dannebrogsmændenes hæderstegn (sølvkors).

10. april

Læser "Dynd-Kongens Datter" for Fr. Paludan-Müller.

30. april - 1. maj

På Frederiksborg, først til taffel, læser højt om aftenen, næste dag lang samtale med grevinde Danner ("som var meget naadig og høist elskværdig", dagbogen).

15. maj

Udkommer Nye Eventyr og Historier. Anden Samling ("Dynd-Kongens Datter","Hurtigløberne","Klokkedybet").

1858: Til Tyskland og Schweiz


16. maj

Rejser til Sorø. Videre til Basnæs d. 18. Antagelig tilbage igen i København o. d. 28. maj.

15. juni

Rejser til Sorø. Videre derfra sammen med Harald Drewsen (yngre bror til Viggo og Einar, søn af Adolph Drewsen og Ingeborg Collin) med dampskibet Diana fra Korsør til Flensborg. Videre over Altona/Hamburg, Hannover, Kassel, Guntershausen, Frankfurt, Heidelberg, Freiburg, Basel, Luzern, Brunnen (ankomst d. 27. juni, herfra udflugt til Andermatt og Hospenthal), videre d. 3. juli over Lachen, Glarus, over Wallenstädter-søen til Ragaz, videre efter bjergudflugt d. 6. juli til Zürich, Schaffhausen, Konstanz, Lindau, Augsburg til München (ankomst d. 11. juli), videre d. 16. til Nürnberg, Bamberg, Plauen, Leipzig (opsøger her forlæggerne Wiedemann og Lorck), Dresden (ankomst d. 20.).

22. juli - 5. august

Ophold på Maxen.

25. juli

Kommer Clara Heinke bevæbnet med to anstandsdamer (en søster og en tante) på et par dages besøg på Maxen.

5. - 19. august

Igen inde i Dresden.

19. august

Rejser videre over Leipzig, Braunschweig, Altona, Flensborg og Svendborg tilbage til Glorup. På denne turistrejse har HCA utallige gange mødt mennesker, der enten sad og læste i bøger af ham eller omtalte ham (uden at vide, hvem de havde for sig). Til gengæld var han stærkt irriteret over Harald Drewsens væsen og fortrød at have taget ham med. På sidste del af turen plaget af bylder som flere gange tidligere i disse år.

23. - 28. august

På Glorup.

29. august

Tilbage i København, hvor han først flytter ind på hotel Phønix og så dagen efter i sine værelser i Nyhavn.

10. september

Som indbudt til stede ved afsløringen af monumentet for Fr. VI i Frederiksberg Have.

13. september

HCAs gamle veninde Jette Wulff dør som passager på atlantdamperen Austria, da skibet bryder i brand. HCA har noteret dødsfaldet i almanakken ud for denne dato, men det må være en senere tilføjelse, da han så sent som d. 24. skriver et brev til hende. Noterer i almanakken, at han har læst beretningen om ulykken i Flyveposten d. 7. oktober. Først da er han klar over - efter at mere kortfattede meddelelser havde været at læse i andre dagblade de foregående dage - at det drejer sig om det skib, hvor Jette er om bord.

20. september

Tager til Basnæs med en enkelt overnatning i Sorø.

27. september

Igen tilbage i København.

1858: Oplæsning i arbejderforeningen


22. oktober

HCAs mindedigt over Jette Wulff trykkes i Dagbladet.

29. oktober

Liden Kirsten Genoptages efter flere års pause, nu i nyindstudering og med ny rollebesætning. HCA noterer sig stigende tilskuertal og bifald ved opførelserne.

Oktober eller november

Læser som den første danske digter højt i den tidligste arbejderforening

("da Arbeiderklassen første Gang samledes i Forening, var jeg, i 1858, den, som brød Isen, og det er en Ære, som jeg ikke vil give slip paa",
fortsættelsen af Mit Livs Eventyr).

Oplæsningen var et stort tilløbsstykke.
HCA var nervøs ved det uvante publikum:

"Det var paa en uhyggelig, bevæget Tid i Kjøbenhavn. Der strømmede langt flere Folk til, end der var Plads til i den store Sal; udenfor trængde Mængden sig tæt op til Vinduerne og forlangte, at disse skulde aabnes; det var for et nerveust, frygtsomt Gemyt som mit ganske overvældende. Dog, saasnart jeg stod paa Talerstolen forsvandt al Frygt"
(i fortsættelsen af Mit Livs Eventyr).

Over for arbejderpublikummet introducerer HCA digtekunsten som "den Kunst, der aabner vore Øine og vort Hjerte for det Skjønne, det Sande og det Gode", og han bruger samme billede som i romanen De to Baronesser, billedet med den røde tråd, der løber gennem alt tovværk i den engelske marine:

"Gjennem alle Menneskers Liv og Levnet gaaer der ogsaa en Traad, en usynlig Traad, der viser, at vi tilhøre Gud. At finde denne Traad i Smaat og Stort, i vort eget Liv, i Alt uden om os, det skal Digtekunsten hjælpe os til". HCA slutter sin introduktion af med ordene: "Saaledes stiller Digtekunsten sig ved Siden af Videnskaben og aabner vort Øie for det Skjønne, Sande og Gode"
(smstds.).

December

I Folkekalender for Danmark 1859 trykkes "De Vises Steen. Et Eventyr".

2. december

I et brev til fru Henriette Scavenius på Basnæs (utrykt) beretter HCA:

"Fra Ungarn er sendt mig en ungarisk Udgave af mine Eventyr, disse og fire af Romanerne ere nu i ungarisk, bøhmisk, russisk og polsk; altsaa i fire slaviske Sprog, det er en underlig Lykkestjerne der svæver over mine Skrifter".

15. december

Hører fra sin tyske forlægger Wiedemann, at hans Skrifter er udkommet på fransk.

15. december

Premiere på Casino på eventyrkomedien Lykkens Blomst, der havde haft førsteopførelse på Det kgl. Teater 1845. Opføres på Casino i alt 3 gange i HCAs levetid.

18. december

Rejser til Basnæs med en enkelt nat i Sorø. Er på Basnæs d. 19. december-3. januar.

19. december

Er der på Det kgl. Teater premiere på Bournonvilles ballet Blomsterfesten i Genzano med musik af Edv. Helsted og H.S. Paulli. Ballettens emne er inspireret af skildringen af den italienske folkefest i HCAs Improvisatoren.

Pr. 31. december

Opgøres HCAs formue til 6.516 rdl.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1851 – 1860 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IV af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)