Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1856

Liden Kirsten i Weimar
Rejse til Tyskland

1856: Liden Kirsten i Weimar


Dette år

Udkommer en samling af HCAs eventyr på russisk, oversat fra tysk af J. von Yxkull (St. Petersborg).

Dette år

Udkommer i Frankrig Contes oversat af D. Soldi (Paris).

Dette år

Og frem til 1859 rives Københavns gamle byporte ned som led i byens udvidelse uden for de gamle fæstningsvolde og af hensyn til de nye gadeanlæg. Historien "Tolv med Posten", der udkommer i 1861, er altså, hvad angår selve grundscenen: pasvisiteringen ved byporten, ren nostalgi. Byportene var historie, da fortællingen blev skrevet.

17. januar

Operaen Klein Karin (Liden Kirsten) opføres i Weimar som lovet af Liszt.

30. april

Kører med jernbane fra København til Slagelse og derfra med vogn videre til Basnæs hos fru Scavenius. Lørdag d. 26. var København-Roskilde banens videreførelse til Korsør netop blevet indviet med 11 dages forsinkelse. HCA kunne da for første gang fare forbi Sorø i tog og skue ind til Akademiet og Ingemann. Udflugt til Førslevgård (børnebal hos Neergaards).

15. maj

Til Holsteinborg hos Mimi Holstein, f. Zahrtmann. Dagbogen for denne dato:

"Vi spiiste herskabeligt, jeg fik et høist elegant Soveværelse og et Cabinet ud til den store Borggaard, der minder i det smaa om Kronborg".

Arbejder her på sin nye roman:

"Opgik for mig hele Sammenbindingen af den ny Roman; en Kamp til Erkjendelsens eneste Trøst"
(dagbogen 23. maj).

Oplever spøgeri på Holsteinborg:

"Om Natten hører jeg en afmaalt Lyd, som af et Taarnuhr! jeg spurgte Tjeneren, han sagde at det var Spøgeri, en Jomfru her hørte det ogsaa og sagde at det lød som een humpede paa Gangen"
(dagbogen d. 19. maj).

26. maj

Til Sorø, hvor HCA er med til at fejre Ingemanns fødselsdag d. 28.

1856: Rejse til Tyskland


1. juni

Tilbage til København.

6. juni

Med toget til Korsør (køreturen tog 3 timer og et kvarter. I Sorø kunne adjunkt - senere provst og biskop - Swane mageligt nå at møde op på stationen og hilse på HCA, som var gudfar til Swanes søn). Rejser fra København sammen med den tjekkiske pianist og komponist Alexander Dreyschock. Med dampskibet Zephyr til Kiel. Derfra videre med tog over Altona, Hannover ("en ung Dame sad just og læste i Bilderbog" dagbogen d. 8.), Braunschweig og Leipzig (møde med Lorck) til Dresden (ankomst 10. juni). Opsøger Dahl, der "malede paa sit sidste Stykke". Forsøger at få dramaturgen ved hofteatret i Dresden, Julius Pabst, til at interessere sig for Klein Karin.

13. - 21. juni

På Serres gods Maxen, hvor digteren Gutzkow slutter sig til selskabet. Han fortæller HCA, hvordan han har bearbejdet Goethes Faust II for teatret. Misstemning, da Gutzkow gang på gang kritiserer HCA som forfatter. Udflugt til Rabenhorst, der nu skal hedde Adlerhorst, hvor HCA ser indskriften med sit navn ved Schwanennest.

22. juni

Videre til Weimar. Ser her Goethes Faust I i teatret. Modtages hos storhertugen på Ettersburg

"Taarer kom mig i Øinene; jeg tænkte paa at jeg den fattige Skomagers og Vaskekonens Søn, blev kysset af Keiseren af Ruslands Søstersøn; hvorledes Endepunkterne berøres"
(dagbogen d. 23.).

Ser i teatret førsteopførelse af Faust II, 1. akt (Goethes sønnesøn også til stede). Er sammen med Walther Goethe på tur til og fra Ettersburg og opsøger ham også til afsked. Læser i Faust II. (Goethes Faust gennemgås udførligt i HCAs roman At være eller ikke at være og har en vis tematisk betydning for romanen).
Opsøger Lorck, der fører HCA til Leipziger-forlæggeren L. Wiedemann, hos hvem HCA drøfter udgivelser og oversættelser. Wiedemann er den, der overtager og viderefører Lorcks forlag.

29. juni

Tilbage til Dresden, hvor HCA i teatret møder komponisten Spohr med familie. Opsøger Auerbach og hører om hans ny roman Barfüssele, finder heri et beslægtet træk (harmonikaen) med sin egen kommende roman.

4. - 30. juli

Igen på Maxen, hvor han hjælper major Serre med at oversætte Fuglen i Pæretræet, men bliver vred over hans "Bessermachen" (dagbogen d. 9.). Opsøges af en agent fra forlaget Westermann i Braunschweig, der vil hverve HCA som medarbejder på en ny publikation: Illustrierte deutsche Monatshefte. Oversætter sammen med Serre "Silkeborg" hertil. Oversætter sammen med Serre Den nye Barselstue. Dramaturgen Pabst lover at sætte Klein Karin op i Dresden til vinteren. D. 28. opføres Fuglen i Pæretræet ved en privatforestilling på Maxen. Digteren Auerbach er blandt tilskuerne. Intendanten fra teatret i Dresden overværer forestillingen, som han derefter vil overtage.

30. juli - 4. august

Igen i Dresden. Derfra til Berlin, videre til Hamborg d. 5., til Rendsborg d. 7., fra Flensborg d. 9. Vil til Korsør for at tage til Basnæs, men ender med at gå i land i Svendborg og tage til Glorup.

9. - 19. august

På Glorup, hvor han skriver på At være eller ikke være. Herfra over Nyborg til Korsør d. 19., afhentes i vogn fra Basnæs.

19. august - 2. september

På Basnæs. Udflugt til Espe. Jerichaus samtidig på Basnæs en uge. Skriver videre på romanen. Derefter 3 dage i Sorø hos Ingemanns og så tilbage til København.

September

Får nu friplads i Det kgl. Teater alle ugens dage (før havde HCA haft friplads 4 af ugens dage.

23. oktober

Besøger Ingemanns på vej til barnedåb på Holsteinborg. HCA fadder til Christian Holstein. Er her sammen med A.N. de Saint-Aubin (forfatteren Carl Bernhard). Tilbage til København 1. november.

18. november

Til middag hos fru Tutein (datter af Giuseppe Siboni) sammen med Gade, Clara Schumann og Jerichaus (antagelig i forbindelse med koncerter af Clara Schumann i København).

23. december

Overnatter hos Ingemanns på vej til Basnæs, hvor han ankommer d. 24., men i øvrigt er syg i julen.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1851 – 1860 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IV af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)