Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1856

Rejse til Tyskland

30. april

Kører med jernbane fra København til Slagelse og derfra med vogn videre til Basnæs hos fru Scavenius. Lørdag d. 26. var København-Roskilde banens videreførelse til Korsør netop blevet indviet med 11 dages forsinkelse. HCA kunne da for første gang fare forbi Sorø i tog og skue ind til Akademiet og Ingemann. Udflugt til Førslevgård (børnebal hos Neergaards).

15. maj

Til Holsteinborg hos Mimi Holstein, f. Zahrtmann. Dagbogen for denne dato:

"Vi spiiste herskabeligt, jeg fik et høist elegant Soveværelse og et Cabinet ud til den store Borggaard, der minder i det smaa om Kronborg".

Arbejder her på sin nye roman:

"Opgik for mig hele Sammenbindingen af den ny Roman; en Kamp til Erkjendelsens eneste Trøst"
(dagbogen 23. maj).

Oplever spøgeri på Holsteinborg:

"Om Natten hører jeg en afmaalt Lyd, som af et Taarnuhr! jeg spurgte Tjeneren, han sagde at det var Spøgeri, en Jomfru her hørte det ogsaa og sagde at det lød som een humpede paa Gangen"
(dagbogen d. 19. maj).

26. maj

Til Sorø, hvor HCA er med til at fejre Ingemanns fødselsdag d. 28.

1856: Rejse til Tyskland


1. juni

Tilbage til København.

6. juni

Med toget til Korsør (køreturen tog 3 timer og et kvarter. I Sorø kunne adjunkt - senere provst og biskop - Swane mageligt nå at møde op på stationen og hilse på HCA, som var gudfar til Swanes søn). Rejser fra København sammen med den tjekkiske pianist og komponist Alexander Dreyschock. Med dampskibet Zephyr til Kiel. Derfra videre med tog over Altona, Hannover ("en ung Dame sad just og læste i Bilderbog" dagbogen d. 8.), Braunschweig og Leipzig (møde med Lorck) til Dresden (ankomst 10. juni). Opsøger Dahl, der "malede paa sit sidste Stykke". Forsøger at få dramaturgen ved hofteatret i Dresden, Julius Pabst, til at interessere sig for Klein Karin.

13. - 21. juni

På Serres gods Maxen, hvor digteren Gutzkow slutter sig til selskabet. Han fortæller HCA, hvordan han har bearbejdet Goethes Faust II for teatret. Misstemning, da Gutzkow gang på gang kritiserer HCA som forfatter. Udflugt til Rabenhorst, der nu skal hedde Adlerhorst, hvor HCA ser indskriften med sit navn ved Schwanennest.

22. juni

Videre til Weimar. Ser her Goethes Faust I i teatret. Modtages hos storhertugen på Ettersburg

"Taarer kom mig i Øinene; jeg tænkte paa at jeg den fattige Skomagers og Vaskekonens Søn, blev kysset af Keiseren af Ruslands Søstersøn; hvorledes Endepunkterne berøres"
(dagbogen d. 23.).

Ser i teatret førsteopførelse af Faust II, 1. akt (Goethes sønnesøn også til stede). Er sammen med Walther Goethe på tur til og fra Ettersburg og opsøger ham også til afsked. Læser i Faust II. (Goethes Faust gennemgås udførligt i HCAs roman At være eller ikke at være og har en vis tematisk betydning for romanen).
Opsøger Lorck, der fører HCA til Leipziger-forlæggeren L. Wiedemann, hos hvem HCA drøfter udgivelser og oversættelser. Wiedemann er den, der overtager og viderefører Lorcks forlag.

29. juni

Tilbage til Dresden, hvor HCA i teatret møder komponisten Spohr med familie. Opsøger Auerbach og hører om hans ny roman Barfüssele, finder heri et beslægtet træk (harmonikaen) med sin egen kommende roman.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1851 – 1860 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IV af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)